Pension - lönen då du slutat arbeta

När vi arbetar har vi inte bara en lön som betalas ut varje månad utan vi tjänar också in den lön vi ska leva av senare i livet.

Pensionen är den ”lön” du får när du slutat arbeta. Den kan bestå av tre delar:
Allmän pension
Tjänstepension
Privat pension

Allmänna pensionen

Den allmänna pensionen brukar betraktas som basen i pyramiden. Den består av två delar – inkomstpension och premiepension. Du tjänar in allmän pension genom hel livet men bara på lön upp till en viss nivå. I år är den nivån 42 031 kr/mån (2018). Det är 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar (upp till maxnivån) som avsätts till den allmänna pensionen. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. Premiepensionen är den del som du själv kan placera.

Har du en månadslön på 42 031 kronor eller mer kommer du att tjäna in maximal allmän pension under 2018. Av de 42 031 dras först den allmänna pensionsavgiften bort och därefter avsätts 18,5% till din framtida pension.

När du väljer att gå i pension delas dina intjänade pensionspengar med ett delningstal (en beräknad livslängd) för att beräkna hur mycket som ska betalas ut per månad. Ett maximalt intjänande år 2018 är ca 86 700 kronor.

Den som haft låg eller ingen inkomst får garantipension. Om du är född mellan 1938-1953 kan tilläggspension också ingå i din allmänna pension.

Varje år får du det orangea kuvertet, ett årsbesked med prognos som visar vad du har tjänat in och vad du förväntas få i pension om du arbetar till en viss ålder. 

Det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den allmänna pensionen. Vill du veta mer har de bra information på sin webbplats www.pensionsmyndigheten.se.

Vill du veta hur mycket du förväntas få i pension eller vad du redan har tjänat in är minpension.se en bra sida att besöka. www.minpension.se.

Tjänstepension

Att ha tjänstepension är inte någon självklarhet, men de flesta som arbetar har det. Är du på en arbetsplats med kollektivavtal kan du vara säker på att din arbetsgivare betalar pengar till din tjänstepension. Den kollektivavtalade tjänstepensionen ger dig inte bara mer pengar i pension utan också extra pengar om du blir långvarigt sjuk och din familj får pengar om du dör. Det finns dessutom ett skydd vid arbetskada.

Det finns olika tjänstepensionsavtal i Sverige, vilket du tillhör beror på var du arbetar: 

  • Inom privat sektor är ITP den största och vanligaste tjänstepensionen.
  • Vid kommun och landsting gäller KAP-KL eller AKAP-KL 
  • Är du statligt anställd heter din tjänstepension PA16
  • Här får du tips på hur du kan tänka inför en anställning hos en arbetsgivare utan kollektivavtal

Om du har jobbat inom olika områden kan du ha fler än en tjänstepension. Är du egen företagare måste du själv kompensera för att du inte får någon tjänstepension. Du får heller ingen tjänstepension om du studerar eller är arbetslös.

Privat pensionssparande

Om du tycker att den inkomst du förväntas få från den allmänna pensionen och tjänstepensionen är för liten kan du spara privat. Genom att titta på pensionsprognoserna i orange och röda kuverten eller gå in på minpension.se har du möjlighet att avgöra om du behöver spara privat eller inte. 

Det absolut viktigaste tipset är att se till att din arbetsgivare har en tjänstepensionslösning, helst kollektivavtalad - har du det under hela din karriär kanske inte behovet av privat pensionssparande blir så stort, men det beror såklart på vad du har för behov som pensionär. Egentligen handlar det om att konsumera nu eller sedan.

Det finns många olika sätt att spara till pension och det är bra att se över hela ekonomin när du funderar över ditt pensionssparande. Utöver sparkonton, pensionsförsäkringar, aktier och fonder är amorteringar på lån, köp av bostad eller satsningar på din egen hälsa bra för pensionen. Att investera i sin hälsa ger möjlighet till ett friskt liv samt en bra lönekarriär och därmed ett högt intjänande i tjänstepensionen.

Skaffa dig en samlad bild över din pension

minpension.se kan du få en samlad bild av din framtida pension. Ditt tjänstepensionsbolag eller din arbetsgivare, kan också svara på hur mycket du får i tjänstepension och när den betalas ut.

Logga in

Som medlem har du till-gång till mer information om till expempel

  • tjänstepension
  • löneväxling
  • att tänka på inför pensioneringen 

10 tips!

Arbeta hos en arbets-givare med kollektivavtal.
_______________ 

Prova PTKs rådgivningstjänst 
________________ 

Löneväxla inte om lönen blir lägre än 42 031 kr/mån efter växlingen. Läs mer 
________________

Se till att du förstår exakt vad tiotaggarvalet innebär för dig innan du väljer.
Läs mer 
________________ 

Skriv ett förmånstagar-förordnande för TGL på collectum.se 
________________ 

Se till att du har de efterlevandeskydd som behöver. Läs mer på collectum.se 
________________ 

Kolla hur mycket du förväntas få i pension och jämför med dina egna förväntningar hos minpension.se 
________________ 

Glöm inte att avgifterna har lika stor betydelse som avkastningen - kolla först, välj sedan. Läs mer på konsumenternas.se 
________________ 

Börja i tid med planeringen av din pensionering.
Läs mer
________________ 

Sluta aldrig att ställa frågor, det finns inga dumma frågor när det gäller din pension.

Några telefonnummer:

Pensionsmyndigheten
0771-776 776

Collectum
020-40 85 00

Sveriges Ingenjörers rådgivning
08-613 80 00