Kommunikation

Bransch Kommunikation inom Almega Tjänsteförbunden omfattar drygt 3 000 akademiker inom Postenkoncernen och andra företag.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Karensavdrag- ändrade regler i sjuklönelagen

Avtalsperiod 2017-08-01 - 2020-07-30

Allmänna anställningsvillkor - inkl ändringar 2019-01-01

Överenskommelse flexpension- protokoll 

Överenskommelse tillämpning Flexpension 18-24 år

Förhandlingsprotokoll
Avtalet i korthet
Överenskommelse allmänna anställningsvillkor
Överenskommelse om ändrad årsklassindelning

 

Avtalsperiod 2016-08-01 -- 2017-07-31

Avtalsperiod 2013-06-01–2016-07-31

Avtalsperiod 2012-06-01 – 2013-05-31

Nytt avtal inom Almega Tjänsteförbunden bransch Kommunikation 

Sveriges Ingenjörer, SRAT, Civilekonomerna och Jusek har träffat ett nytt kollektivavtal för tidsperioden 1 juni 2012 – 31 maj 2013 med Almega Tjänsteförbunden, branschstyrelse Kommunikation.

Parterna har kommit överens om huvudsakligen följande:
• En avtalsperiod om 12 månader
• Ett processlöneavtal utan angivet löneutrymme
• Lönerevisionsdatum per den 1 juni 2012
Branschavtal 2012 - 2013
Förhandlingsprotokoll 

Pensionsplan

Aktuellt

Medlemmar under 25 år inom bl.a Post Nord, Swedavia får inbetald flexpension 

– Avtalet är unikt då detta är ett av tre avtal om flexpension på arbetsmarknaden som även omfattar anställda mellan 18-24 år. På övrig arbetsmarknad måste du ha fyllt 25 år för att få del av denna förstärkning av tjänstepensionen, säger Mats Rosén förhandlare på Sveriges Ingenjörer.

Avtalet som nu tecknats innebär att de akademikermedlemmar inom dessa områden som är 18-24 år kompenseras, även retroaktivt. Då det ursprungliga avtalet om flexpension gäller från november 2017 kommer medlemmarna få 0,4% av lönesumman från det datumet. När medlemmen sedan fyller 25 år utgör denna summa en startpremie vid inträdet i ITP. 

Följande avtal omfattas också 

Jarnvagsinfrastruktur/

Spartrafik/

Kontakt

Branschansvarig ombudsman: 

Mats Rosén ombudsman