Avtalsområden

Kollektivavtal – avtalsområden

Tjänstesektorn

Transportföretagen omfattar Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Flygarbetsgivarna, Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar. Dessutom ingår Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund.

Akademiker
inom Handel och Tjänster

För information om AHT-samarbetet se: akademikerforbunden.se

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare inom ideell sektor och ingår i AHT-samarbetet. Läs mer om vilka avtal som ingår på akademikerforbunden.se.

  • Idrott
  • Ideella och ideburna organisationer
  • Skola och Utbildning
  • Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
  • Utbildning och Folkbildning
  • Vård och omsorg

Offentlig sektor – stat, kommun, landsting