Kollektivavtal

En av Sveriges Ingenjörers viktigaste uppgifter är att lägga grunden för ett tryggt och bra arbetsliv genom att förhandla fram kollektivavtal. Avtalen reglerar frågor rörande exempelvis arbetsvillkor, föräldraledighet och tjänstepension.

Centrala kollektivavtal

Blir du anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal kan du känna dig säker på att du får bra arbetsvillkor. De villkor som kollektivavtalet innehåller är bindande för företaget. Medbestämmandelagen säger att arbetsgivare måste förhandla med den part som de har kollektivavtal med inför större förändringar på arbetsplatsen. Det kan handla om organisation, budget eller anställningsvillkor. Förhandlingarna sker då med de förtroendevalda som har god kunskap om arbetsplatsen och kan påverka för din räkning.

Det är viktigt att du tar reda på vilket kollektivavtal du omfattas av, så att du vet vad som gäller för dig.

Lokala kollektivavtal

På din arbetsplats kan det också finnas lokala kollektivavtal som kompletterar reglerna i de centrala kollektivavtalen och ger dig ännu bättre villkor, som ersättning vid föräldraledighet, kompetensutveckling eller flextid. Ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta dina förtroendevalda för akademikerna på din arbetsplats.

Så funkar det på arbetsplatser utan avtal

Som anställd på ett företag utan kollektivavtal måste du själv reglera med din arbetsgivare vad som ska gälla. Det gör du i ditt anställningsavtal.

Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal kan du ha bra förmåner i form av en tjänstepensionslösning, löneutfyllnad vid föräldraledighet och årlig lönerevision. Vanligen regleras dessa i en policy som arbetsgivaren beslutar om.  Det betyder att arbetsgivaren ensidigt och när som helst kan bestämma sig för att försämra villkoren – utan att förhandla med dig. I dessa frågor erbjuder vi stöd och råd för dig som medlem.

Vill du ha hjälp med att granska ett anställningsavtal, skicka in det till forhandling@sverigesingenjorer.se

Anställningsavtal

Ditt anställningsavtal omfattar de överenskommelser du och din arbetsgivare har gjort för exempelvis befattning, anställningsform, lön, övertidsersättning och eventuella förmåner utöver kollektivavtalet. Saknar du kollektivavtal måste anställningsavtalet omfatta allt som ingår i ett kollektivavtal för att du ska få likvärdiga villkor.

Kollektivavtalet omfattar:

Regler om anställningsformer, uppsägningstider, arbetstid, ersättningar för restid och övertid, semesterersättning och arbetsmiljö
Nivå för extra ersättning vid sjukdom respektive föräldraledighet
Tjänstepension
Rätt till lönesamtal och lönerevision varje år
TRR – omställningsstöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Hur mycket är ditt kollektivavtal värt?

Testa själv i snurran för kollektivavtal här!

Avtalsrörelsen
Att utveckla och förbättra de centrala kollektivavtalen.

Avtalskonstruktionerna
Du ska belönas på rätt sätt oavsett avtalskonstruktion