Flexpension för din grundtrygghet

Din trygghet som pensionär formas av dina villkor idag, därför är frågan om flexpension viktig för alla Sveriges Ingenjörers medlemmar.

Flexpension – en framtidsfråga

Vi lever allt längre. Det innebär att vi i framtiden behöver arbeta högre upp i åldrarna och att våra pensioner ska räcka till under många fler år efter arbetslivets slut. Pension är inte bara en trygghetsfråga för den enskilda, det är också en samhällsfråga. Regeringens Pensionsutredning Åtgärder för ett längre arbetsliv, SOU 2013:25, slår fast att befolkningskurvan kräver att arbetsmarknadens parter tar ansvar för att gemensamt skapa flexibla lösningar, dels för ett senare utträde från arbetsmarknaden och dels för individens pensionskapital. Sveriges Ingenjörer ser flexpension som en del av lösningen.

Vad är flexpension?

Flexpension är en tvådelad kollaktivavtalad förmån som innebär en kompletterande avsättning till tjänstepensionen samt en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde. Syftet är att ge dig som anställd möjlighet till nedtrappning i slutet av arbetslivet och därmed ökat självbestämmande så väl som ett längre yrkesliv. Väljer du att inte använda möjligheten att gå ner i tid får du istället ut en högre pension. Flexpension bidrar till att stärka din ekonomi som pensionär, genom att du kan arbeta längre, och skapar förutsättningar för företagens generationsväxling. 

Mer trygghet och inflytande

Tjänstepensionen utgör en allt större del av det vi ska leva av efter ett långt arbetsliv, för den som är ung idag kommer tjänstepensionen att vara avgörande. Flexpension ger en större ekonomisk trygghet genom kompletterande avsättningar till din tjänstepension. För att klara vård, skola och omsorg i framtiden behöver Sverige fler som arbetar längre. För att minska andelen personer som lämnar arbetsmarknaden i förtid, gör systemet med flexpension det möjligt att trappa sin arbetstid och själv avgöra hur mycket en vill jobba fram till pension.

Vad säger arbetsgivarna om flexpension?

De flesta arbetsgivare, i de flesta branscher, tycker att flexpension är en bra lösning. Förutom att de tar ansvar för en stor samhällsutmaning finns det även andra mer konkreta fördelar: bättre kompetensöverföring mellan äldre och nyanställda och att erfaren personal orkar jobba längre. Många arbetsgivare ser dessutom fördelar med en kollektiv lösning, eftersom det medför enklare administration i linje med inbetalningarna till tjänstepensionen i övrigt.

Därför har Sveriges Ingenjörer drivit kravet på flexpension:

  • En bra tjänstepension är viktig både för äldre och yngre medlemmar.
  • Våra medlemmar ska kunna byta arbetsplats över avtalsgränser i trygghet om att tjänstepensionsavsättningarna är lika eller likartade.
  • Pension ska inte hämma din rörlighet på arbetsmarknaden.
  • Det är viktigt att bygga hållbara system för våra medlemmar och samhället.
  • Sverige står inför stora utmaningar, vi behöver förbereda oss för dessa redan nu.

Avtal med flexpension

Olika överenskommelser om flexpension, även kallat delpension, finns i alla sektorer och i de flesta avtal

Frågor och svar

Sveriges Ingenjörers ombudsmän svarar på vanliga frågor om flex-pension. 

FAQ om Flexpension.

Flexpension i tjänsteföretag