Uppsägning och arbetslöshet

Skulle du bli varslad, uppsagd eller avskedad, kontakta din lokala fackliga kontaktperson eller den lokala klubben/akademikerföreningen. Saknar du lokal facklig representant, kontakta Rådgivningen hos Sveriges Ingenjörer.

Blir du uppsagd utan förhandling ska du kontakta oss direkt. Att ogiltigförklara en uppsägning måste göras inom 14 dagar.

Varslad

Uppsagd

Arbetslös

Avskedad

Vid avsked finns ingen uppsägningstid, utan den avskedade går direkt. För att bli avskedad krävs att en anställd gjort sig skyldig till en mycket grov förseelse som omöjligt kan accepteras på en arbetsplats. Dit hör exempelvis misshandel och grovt illojalt beteende som skadar arbetsgivaren.

Bli medlem

Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du:

  • Lönestatistik och lönecoachning
  • Inkomstförsäkring
  • Juridiskt stöd
  • Karriärcoachning

Externa länkar