Tjänstledighet

En av de vanligaste anledningarna till tjänstledighet är utbildning, men du kan vara tjänstledig om du exempelvis vill starta eget. Rätten till tjänstledighet regleras i lag.

Du har rätt att vara tjänstledig för

  • Utbildning och studier 
  • Militärtjänstgöring
  • Politiska/fackliga uppdrag
  • Vård av anhörig (högst 100 sjukdagar totalt för varje person som vårdas)
  • Starta eget företag
  • Trängande familjeskäl (till exempel vid olycksfall)
  • Föräldraledighet

Studier

Alla, oavsett anställningsform, har rätt att ta ledigt för studier. Rätten gäller om du har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten i högst två år om det finns rimliga skäl. Har din arbetsplats kollektivavtal och arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten mer än sex månader måste den lokala fackklubben godkänna det. Arbetsgivaren måste kunna visa särskilda skäl för sina krav.

En studieledighet kan omfatta några enstaka timmar eller vara i flera år. Det finns ingen begränsning i tid. Du har rätt att avbryta studierna och återgå till arbetet om du meddelar arbetsgivaren i god tid. Arbetsgivaren har rätt att veta att du kommer tillbaka minst 14 dagar i förväg. Om ledigheten varat över ett år måste du meddela det en månad innan.

När du återgår till arbetet har du rätt att få tillbaka din tidigare tjänst eller en likvärdig.  Lönen ska heller inte försämras av studieledigheten, utan minst följa löneutvecklingen på arbetsplatsen.

Du kan också ha rätt att återgå till arbetet under ferier eller arbeta åt annan arbetsgivare under studietiden. De önskemålen måste tas med i ansökan om studieledighet.

Utbildningen måste inte vara utvecklande för den nuvarande arbetsplatsen. Du bestämmer själv vad du vill studera. Den ska dock vara yrkesinriktad, det får inte vara rena hobbystudier.

Starta eget 

Du kan få tjänstledigt för att starta och driva ett eget företag. I stort gäller samma regler som för studier.

Undantag:

  • Det startade företaget får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet
  • Du har endast rätt till max sex månaders ledighet
  • Ledigheten får inte innebära en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren

Kortare tjänstledighet 

Du kan ibland behöva att ta tjänstledigt (ledighet minst en dag) en kortare period. En sådan tjänstledighet ska arbetsgivaren bevilja om den inte medför olägenhet för verksamheten.

Löneavdrag

När du är tjänstledig görs avdrag på din lön. Avdragen skiftar beroende på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Saknas kollektivavtal bör du komma överens med arbetsgivaren om löne-avdraget innan du går på tjänstledighet.