Semester

Alla anställda har rätt till semester i minst fem veckor (25 dagar) enligt semesterlagen.

Enligt lagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. I övrigt bestämmer arbetsgivaren om semestern. Ditt kollektivavtal kan innehålla ytterligare överenskommelser.

Syftet med semesterlagen är att ge alla anställda rätt till betald vila. Ett anställningsavtal med sämre villkor är därför ogiltigt. Du har laglig rätt till minst 25 semesterdagar per semesterår.

Lagens semesterår är från 1 april till 31 mars påföljande år. Inom vissa kollektivavtalsområden förekommer att semesteråret = kalenderår.

Under det semesterår du börjar en anställning har du bara rätt till fem semesterdagar om anställningen börjar efter 31 augusti. Är anställningen tre månader eller kortare har du ingen självklar rätt till semester.

Förskottssemester 

Du kan avtala med arbetsgivaren om förskottssemester. Skulle du sluta anställningen inom fem år kan förskottssemestern räknas av från din innestående semesterersättning. Det gäller dock inte om anställningen upphör på grund av sjukdom eller arbetsbrist. Förskottssemester kan också vara reglerad i kollektivavtalet.

Semester under uppsägningstid 

Semestern får inte mot din vilja läggas under uppsägningstid. Om semestern redan är bestämd och du blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan du avstå från den planerade ledigheten om uppsägningstiden är kortare än sex månader.

Sparad semester 

Om du under ett semesterår har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar kan du spara de överskjutande dagarna. De ska tas ut inom fem år. Kollektivavtalet kan ha andra överenskommelser.

Semesterlön

Semester-ersättning