Avtal och villkor

Du tillbringar en stor del av din vardag på ditt arbete. Det är viktigt att du trivs med och känner engagemang för dina uppgifter, har kontroll över din arbetssituation och balans mellan arbetsliv och privatliv.

Ett anställningsförhållande innebär ett ömsesidigt ansvar och lojalitet mellan dig och din arbetsgivare. Tar du ditt ansvar och har en generös och respektfull inställning till ditt arbete, så får du med största sannolikhet motsvarande tillbaka. Det tjänar både du och din arbetsgivare på.

Kollektivavtal

Som anställd har du vissa rättigheter, dels reglerade i lag men främst överenskomna i kollektivavtal – "den svenska modellen". Arbetstider, semester, sjukersättning, föräldraledighet och övertid är några av de villkor som regleras i ett kollektivavtal.

Det är arbetsgivaren som tecknar kollektivavtal och avtalet gäller generellt för alla anställda på arbetsplatsen. I ditt eget anställningsavtal kan andra överenskommelser också finnas.

Har du frågor om ditt kollektivavtal eller ditt anställningsavtal är du alltid välkommen att kontakta oss.

Lön

Du ska också ha en lön som speglar din utbildning, erfarenhet och befattning och utvecklas över tid på basis av din prestation och ditt bidrag till verksamheten.

Du kan alltid ringa till oss om du har frågor om din lön.

Delegationernas uppdrag i avtalsrörelsen

Under våren 2017 ska Sveriges Ingenjörer förhandla nya kollektivavtal gällande löner och allmänna villkor. Inför avtalsrörelsen har Förbundsstyrelsen nu utsett delegationer.

Kontakt

Kansliet

Tel 08-613 80 00

Medlemsservice

Öppettider

Mån–tors 8.30-16.30
Fredag 8.30-16.00
Lunchstängt 11.30-12.30