Välkommen att se idéerna som utvecklar Sverige

Tisdagen den 30 maj når resan genom Idélandet Sverige sin slutdestination i Aula Medica i Stockholm. Under denna försommarkväll lyfter inspirerande talare fram vikten av innovation, möjligheterna med ny teknik och hur den kan bidra till en hållbar värld. Dessutom får du se exempel på de nya idéer som ingenjörer skissat fram. Vi bjuder på mat och dryck! 

Tisdag den 30 maj kl 16.30-19.30
Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 i Solna (buss 3 till Karolinska Institutet östra)

Kvällens föreläsare


”Innovation som nyckel till en hållbar utveckling”

Jan Eliasson
Toppdiplomat, politiker och f d vice generalsekreterare för FN
Världens ledare har förbundit sig till FN:s 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. Som f d vice generalsekreterare för FN betonar Jan Eliasson vikten av innovation och nytänkande för att nå målen för hållbar utveckling. 

”Kan nanoteknologin lösa både cancerns gåta och vårt framtida behov av energi?”

Maria Strømme
Professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet

Det lilla blir stort när Maria Strømme berättar om de möjligheter som nanoteknologin erbjuder. Hennes forskningsinsatser och omfattande entreprenörskap inom fysik och medicin är prisbelönt och uppmärksammat såväl i Sverige som internationellt. Bland mycket annat har hon också uppfunnit ett miljövänligt batteri av alger och ett material som forskare tidigare hävdat är omöjligt att framställa.

Habib Frost
”Disciplinöverskridande arbete kan rädda liv”

Habib Frost
Läkare och innovatör, examinerad från Silicon Valleys Singularity University 2015
Genom att kombinera sina passioner medicin och teknik har Habib Frost tagit fram Neurescue™ som kan rädda miljontals människoliv. Innovationen används vid hjärtstopp och har en marknadspotential på över 20 miljarder kronor per år. Under föreläsningen berättar han bland annat om hur olika discipliner kan samverka för att generera uppfinningar som förändrar spelreglerna. 

Ulrika Lindstrand
”Ingenjörerna bygger Idélandet Sverige”

Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer 

Idélandet Sverige har pågått i två år, involverat ingenjörer på 15 orter runt om i landet och genererat idéer som syftat till att lösa regionala problem. Ulrika Lindstrand berättar hur initiativet synliggjort ingenjörernas innovationskraft och vilka slutsatser hon drar av Idélandet Sverige både för ingenjörer och Sverige framöver. 

Per Odebäck
”Aula Medica bit för bit”

Per Odebäck
Arkitekt och byggnadsingenjör, ansvarig för Aula Medicas fasad
Aula Medicas uppseendeväckande glasfasad var en teknisk utmaning som krävde särskilda kompetenser. Den ansvariga arkitektfirman Wingårdhs tog därför in Sveriges främste expert. Under sitt framträdande berättar han om fasadens utmaningar, dess idé, konstruktion och genomförande, samt om hur byggnadens konstruktion möjliggör det upplyfta, pelarlösa auditoriet.

Peter Carlsson

Peter Carlsson
VD för miljardsatsningen Northvolt, tidigare toppchef på Tesla och har jobbat nära Elon Musk
Peter Carlssons Northvolt planerar att bygga Europas största batterifabrik, en satsning på tiotals miljarder kronor. Var den ska ligga? I Sverige eller Finland. Fabriken väntas ge tusentals arbetstillfällen och omtalas som ”ett av Sveriges hittills största industriella nyinvesteringprojekt under 2000-talet”. Peter Carlsson lämnade Tesla 2015 och är aktiv i en rad bolag. Han sitter bland annat i Gränges och Metsos styrelser och har investerat i startups som Orbital systems, Resq club och Turnpike.

Program

16.00
Registrering/garderob öppnar
16.30–16.45
Ulrika Lindstrand om Idélandet Sverige
16.45–17.15
Jan Eliasson om vikten av innovation i hållbarhetsarbete
17.15–17.20
Peter Carlsson i en intervju exklusivt inspelad för Sveriges Ingenjörer
17.20–17.30
Per Odebäck om Aula Medica
17.30–18.15
Paus med mat och mingel
18.15–18.45
Habib Frost om disciplinöverskridande arbete
18.45–19.15
Maria Stromme om nanoteknologins möjligheter
19.15–19.20
Avslutning