Östergötland

Linköping/Norrköping, 7-10 september

 

Flera förslag att minska fallolyckor ledde till konkreta diskussioner om att anställa ingenjörer när Idélandet Sverige kom till Östergötland. Ämnet för diskussionerna var hur man löser samhälleliga utmaningar med ingenjörernas kunskaper och förmåga till problemlösning.

Sveriges Ingenjörers arrangemang i Linköping och Norrköping inleddes med en rad seminarier som alla medlemmar i distriktet hade möjlighet att delta i.

Under två dagar arrangerades sedan en Tänktank; ett idégenereringsprojekt där utvalda, lokalt förankrade ingenjörer samlas för att hitta nya, kreativa lösningar

Temat för Linköpings Tänktank var fallolyckor, ett svårlöst problem som drabbar tiotusentals människor. 1 400 personer dör årligen som en direkt följd av ett fall. Och över 50 000 personer, ofta äldre, måste läggas in på sjukhus varje år efter ett fall.


Foto: Jonna Björnstjerna

Fullt på scenen. Camilla Ljunggren, moderator, Helene Dannetun, rektor för Linköpings universitet, Dan Jangblad, vice VD Saab, Anita Jernberger, regionråd Region Östergötland och Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköping.

Resultatet av ansträngningarna presenterades på Mjärdevi Science Park inför publik. Ett av förslagen handlade om hur man bäst underlättar för äldre att undvika situationer som kan leda till fall och skada. Detta förslag samordnar informationen från olika tekniska hjälpmedel och sensorer för att varna för fall, innan de inträffar och kontinuerligt kan informera anhöriga och vårdpersonal.

Panelen som sedan intog scenen diskuterade brett hur idéer som dessa skulle bli verklighet och vilka hinder som låg i vägen.

Dan Jangblad, vice VD på Saab pekade på att förutsättningarna för innovation i ett företag förstås ligger i kompetensen hos medarbetarna men också beror av att det finns upphandlare som är beredda att beställa innovationer; att beställa det som ännu inte finns.

Regionrådet Anita Jernberger plockade upp frågan som presenterats tidigare under kvällen – fallolyckorna. Hon ska undersöka förutsättningarna för att genomföra en innovationsupphandling om fallolyckor i regionen tillsammans med Sveriges Ingenjörers distriktstyrelse.


Foto: Jonna Björnstjerna

Lars Stjernkvist fick nya insikter under kvällen.

Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping, sade sig ha fått nya insikter av att lyssna på kvällens paneldeltagare och ville tänka nytt nästa gång han rekryterade.

– Nu förstår jag bättre vad ingenjörerna kan ge för resultat. Nästa gång jag rekryterar en förvaltningschef ska jag leta efter en ingenjör. Det tar jag med mig hem, sade Lars Stjernkvist.