Idébanken

Här samlar vi alla idéer som ingenjörerna har fått fram genom de work-shops som vi kallar tänktankar. Låt dig inspireras!

Ta del av dokumentationen från varje stopp som förhoppningsvis kan ge inspiration till fler nya idéer och inte minst visa på ingenjörernas problemlösningsförmåga, kreativitet och mångsidighet. 

Luleå, december 2016

Ear Balancer en idé från Tänktanken i Västerås
Illustratör: Gunvor Ekström

Närmare hälften av den fisk som vi äter är odlad, men den svenska produktionen är bara en bråkdel av exempelvis den norska, trots goda förutsättningar. Tänktanken i Luleå bjöd på kreativa tankar för hållbar fiskodling, men även smarta idéer för hur man skulle kunna använda restprodukter från gruvor. Innovation och hållbarhet har gått hand i hand genom hela Idélandet och gruppen i Norrbotten bjöd på verkligt realiserbara förslag.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Luleå

Västerås, november 2016

Ear Balancer en idé från Tänktanken i Västerås
Illustratör: Marek Skupinski

Det ser ut som en hörapparat, men hjälper till med balanssinnet och förhindrar fallskador. En smart rollator gör så att man lättare kan ta sig fram i terräng, upp för trappor, eller när man ska resa sig från sittande eller liggande. Slutligen ett interaktivt golv i det framtida resecentrum i Västerås som hjälper resenärer att hitta rätt, få information och även ger möjlighet till trivsel och rekreation. Presenterat av Västmanländska ingenjörer presenterade inom ramen för Idélandet.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Västerås

Göteborg, oktober 2016

Gräna vägar Göteborg
Illustratör: Nathalie Tapper

Idélandet syftar till att släppa fria idéerna och finna vägar för hur de ska kunna växa, snarare än att plocka fram exakta uppfinningar. I Göteborg arbetade en grupp ingenjörer med utmaningar som rörde energi och värme på isolerade platser, som en liten ö utanför Tjörn. Vidare tog de sig an den mer tättrafikerade stadskärnan och hur förarlösa fordon skulle kunna påverka staden.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Göteborg

Uppsala, september 2016

Cykeltunnel
Illustratör: Marek Skupinski
Tyvärr är det ändå så att klimatproblemen blir allvarligare fortare än vi hinner bli bättre.” (Pär Holmgren, meteorolog, under paneldiskussionen i Uppsala).
Bland innovationerna vid Uppsalas tänktank märktes tydligt hållbarhetstänket, inte minst i den vertikala hydropiniska odlingen där man nyttjar renat avloppsvatten som växtnäring, eller de överdäckade cykelbanorna med soldrivna fläktar för ständig medvind.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Uppsala
Se filmen från Uppsala

Sundsvall, maj 2016

Sundsvall
Illustratör: Kajsa Nilsson
Utmaningen för tänktanken i Sundsvall handlade om hur man kan kombinera ny teknik och trä för att skapa framtidens innovativa produkter och tjänster. En av idéerna kretsade kring hur man med stamceller och 3D-tryck kan skapa ett trämaterial med levande celler. Materialet ska kunna användas för att bygga smarta hus där luftkvaliteten automatiskt förbättras både inomhus och utomhus.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Sundsvall
Se filmen från Sundsvall 

Södertälje, april 2016

Södertälje
Illustratör: Marek Skupinski
Tänktanken i Södertälje fokuserade på tre utmaningar: smartare avfallshantering, energieffektivitet i hyreshus och sätt att förbättra motivationen för personer som behöver rehabträna. På det första temat presenterades en idé för hur man med hjälp av artificiell intelligens, scanners och sensorer kan utveckla smart sopsortering som maximerar återvinningen.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Södertälje
Se filmen från Södertälje
 

Halland, april 2016

Gymkraft
Illustratör: Nikki Schmidt
I Halland ägnade sig tänktanken åt att hitta idéer för effektivare användning av väntetider på vårdmottagningar samt hur ny teknik kan hjälpa äldre att behålla sin självständighet. I den sistnämnda kategorin blev en tänkbar lösning på vardagsproblem kring minskad styrka en lätt, sladdlös ärm med handske, tillverkad i ett smart material som reagerar på elektrisk spänning. Ärmen har artificiella muskelfibrer som ger styrka att hålla och bära exempelvis en matkasse.

Fler ingenörsidéer från Halland
Se filmen från Halland 

Örebro, mars 2016

Örebro
Illustratör: Tina Backman

Tänktanken i Örebro tog sig an utmaningar kring att göra kollektivtrafik effektivare i en växande stad, samt frågor kring hållbarare och mer närproducerade livsmedel. Den så kallade Öretuben presenterades som en möjlig lösning på framtidens trafikproblem. Innovationen kan göra staden bilfri och är, lite förenklat, ett rör med olika sektioner för magnettåg, cyklister och fotgängare respektive infrastruktur.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Örebro
Se filmen från Örebro 

Skåne, november 2015

Idélandet i SkåneIllustratör: Nikki Schmidt
I Skåne fokuserade ingenjörerna i tänktanken på utmaningar kring stigande vattennivåer, befolkningsökning i storstäder samt belysning i urbana miljöer. På det sistnämnda temat presenterades en innovation kring ljuspunkter som styrs utifrån individuella önskemål med hjälp av en app. Detta skulle resultera i ökad säkerheten för den som går, springer eller cyklar när det är mörkt ute.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Skåne
Se filmen från Skåne 

Jönköping, november 2015

JönköpingIllustratör: Jonna Björnstjerna
Förbättrade kommunikationer inom vården och fossilfria transporter i städer var de teman som stod på agendan för ingenjörerna i Jönköpings tänktank. Ur ett samhällsplaneringsperspektiv målades bland annat upp en stad med ringleder och knutpunkter. I denna vision finns samhällsfunktioner mer utspridda än idag och möjligheterna till distansarbete har förbättrats. Dessutom är bilflottan förvandlad till hybrider som kan gå på såväl maglevspår som vanlig landsväg.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Jönköping
Se filmen från Jönköping 

Västerbotten, oktober 2015

UmeåIllustratör: Kajsa Nilsson
Glesbygdsmedicin och attraktiva, hållbara städer utgjorde teman för ingenjörerna i Västerbottens tänktank. Inom den första kategorin presenterades en vårdinnovation som kretsar kring vilka ärenden man själv skulle kunna hantera, istället för att söka sig till vårdcentralen. Innovationen består i ett armband som registrerar data om hälsotillståndet och låter patienten avgöra om, när och vilken info som skickas till sjukvården. 

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Västerbotten
Se filmen från Västerbotten 

Östergötland, september 2015

ÖstergötlandIllustratör: Jonna Björnstjerna
Temat för Linköpings tänktank var fallolyckor. En av idéerna handlade om hur äldre kan undvika situationer som leder till fall och skada. Innovationen samordnar information från olika tekniska hjälpmedel och sensorer för att varna för fall, innan de inträffar, och kan kontinuerligt informera både anhöriga och vårdpersonal.

Fler ingenjörsidéer från tänktanken i Östergötland
Se filmen från Östergötland

Läs mer om våra tänktankar