Informera medlemmar

För att skapa intresse och engagemang för det fackliga arbetet är det viktigt att medlemmarna kontinuerligt får aktuell information om akademikerföreningens arbete, och att medlemmarnas idéer och åsikter fångas upp och tas tillvara.

Ta reda på vad medlemmarna vill 

Som medlemmarnas representant behöver du veta vad de tycker och tänker i olika frågor. Vi behöver en kontinuerlig dialog som ökar engagemanget, fångar upp aktuella frågor och skapar förtroende för det fackliga arbetet. Utse en av ledamöterna i styrelsen till kommunikationsansvarig för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer.

Skapa rutiner för kommunikation

Fungerande rutiner för kommunikation mellan dig och dina medlemmar underlättar arbetet. Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång, be att få återkomma. 

Tips på hur du kan kommunicera med medlemmarna:

  • Ha aktuella kontaktuppgifter till medlemmarna. Var uppmärksam på att fackligt medlemskap räknas som en så kallad känslig uppgift enligt personuppgiftslagen (PuL) och att uppgifter ska behandla varsamt.
  • Skapa en egen webbplats för föreningens information eller skapa egna sidor på arbetsgivarens intranät.
    Egen webbplats
  • Skapa ett nyhetsbrev som du skickar till medlemmarna. Ett vanligt struktererat e-postmeddelande duger bra. Besök förbundens olika webbplatser för tips på nyheter. Ofta räcker det med att berätta om vilka frågor som är aktuella på arbetsplatsen och vem i styrelsen som arbetar med detta. Då kan man vara trygg med vad som händer och vem som kan svara på eventuella frågor.
     Sveriges Ingenjörers logotyp 

Tänk på att personlig kontakt överträffar allt när det gäller kommunikation. Dina medlemmar är också dina kollegor. Passa på i vardagen, på lunchen eller kafferasten att lyssna in och prata om era arbetsvillkor. 

Tips när du rekryterar

  • Fråga nyanställda
  • Bjud in potentiella medlemmar
  • Skapa tillfällen att synas 

Information på engelska