Stöd och verktyg

Här finns stöd och verktyg som ska underlätta för dig som är förtroendevald. En del konkret material i form av blanketter, mallar, broschyrer och trycksaker. Annat är mer i form av tips och råd.

Löneenkäten. Värd att påminnas om.

Den 15 oktober skickar vi ut årets löneenkät och som förtroendevald spelar du en viktig roll under de kommande två månaderna. Du har nämligen en stor möjlighet att påverka kollegorna på din arbetsplats att svara på enkäten – och ju fler som svarar, desto mer pålitlig och användbar blir vår helt unika, ingenjörsspecifika lönestatistik.

Medlemmarna får en personlig länk med e-posten

För att besvara enkäten använder du den personliga länk då får per e-post eller den pappersenkät du får med posten. Lönenkäten kan också besvaras via sverigesingenjorer.se/loneenkat efter att du loggat in med mobilt BankID.

Öka svarsfrekvensen, påminn dina kollegor.

Svarsfrekvensen påverkas i regel positivt om medlemmarna blir påminda om att svara på löneenkäten av sin lokala förening. Ladda ner vårt stödmaterial med en argumentlista, affisch, bild och brevmall. Stort tack för din värdefulla hjälp.

Argumentlista

Affisch

Bild

Brevmall

Dina medlemmar

Kollektivavtalen - med bland annat föräldrarlön, pension, sjuklön och semester

Lagar och avtal - LAS, MBL, FML och andra arbetsrättsliga lagar

Rekrytera medlemmar

Informera och kommunicera med medlemmarna

Informationsmaterial för ditt uppdrag

Material anpassat till sektor och bransch

Praktiskt

Tips i arbetet

Mediakontakt, egen webbplats och sociala medier

Stadgar för lokalavdelning och förtroendevald

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post

Ändringar i lokalstyrelsen

Meddela oss förändringar om vilka som är ledamöter i lokalstyrelsen.