Stöd och verktyg

Här finns stöd och verktyg som ska underlätta för dig som är förtroendevald. En del konkret material i form av blanketter, mallar, broschyrer och trycksaker. Annat är mer i form av tips och råd.

Nya normalstadgar för Akademikerföreningar

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya normalstadgar för Akademikerföreningar inom privat sektor. De nya stadgarna har fastställts av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse. Den viktigaste ändringen är att Akademikerföreningar inte längre får ta ut egna lokala medlemsavgifter.

Att göra för Akademikerföreningens styrelse

  • Upphöra omgående med att ta ut en egen lokal medlemsavgift.
  • Stadgeändring på kommande årsmöte: lägg till avgiftsförbudet och, i förekommande fall, stryk gammal skrivning om avgift, alternativt anta nya normalstadgar. Se ovan.

Frågor? Kontakta Rådgivningen via e-post eller 08-613 80 00.

Stadgar

Normalstadgar för Akademikerförening, privat sektor (word)
Normalstadgar för Akademikerförening, privat sektor (pdf)
Normalstadgar för lokalförening inom stat och kommun (word)
Normalstadgar för lokalförening inom stat och kommun (pdf)
Lokalförenings och kontaktmans ansvar och befogenheter (pdf)
Förbundets stadgar (pdf)

Dina medlemmar

Kollektivavtalen - med bland annat föräldrarlön, pension, sjuklön och semester

Lagar och avtal - LAS, MBL, FML och andra arbetsrättsliga lagar

Rekrytera medlemmar

Informera och kommunicera med medlemmarna

Informationsmaterial för ditt uppdrag

Material anpassat till sektor och bransch

Praktiskt

Tips i arbetet

Mediakontakt, egen webbplats och sociala medier

Hitta dina medlemmar

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post

Ändringar i lokalstyrelsen

Meddela oss vilka som är ledamöter i styrelsen i er lokala förening.