Kontaktperson

Som utsedd kontaktman har du samma status som en lokalt förtroendevald vid ett företag som tecknat kollektivavtal. Din huvudsakliga uppgift är att företräda medlemmarna på arbetsplatsen.

Det innebär bland annat att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen ska fullgöras gentemot kontakt-mannen, och att kontaktmannen kan påkalla förhandlingar. Även informationsskyldigheten gäller gentemot en kontaktman.

Det är mycket viktigt att du informerar arbetsgivaren om att du är utsedd till kontaktman. Förtroendemannalagen är tillämplig först när det gjorts. Notera också att det är möjligt att förhandla lokalt bara om företaget har tecknat kollektivavtal. Förtroendemannalagens regler om bland annat rätt till ledighet med full betalning för att fullgöra fackligt uppdrag gäller också bara om företaget har kollektivavtal.

Dina uppgifter

Den som är kontaktman ska ha samma medlemskontakt som en akademikerförening. Ett exempel är att du regelbundet kollar av vilka anställda som är medlemmar i Sveriges Ingenjörer och andra Sacoanslutna förbund, har kontakt med medlemmarna via t ex e-post och anordnar medlemsmöten.

"Hur får jag veta vilka som är medlemmar?"

Som registrerad kontakman kan du se vilka som är dina medlemmar när du loggar in på Sveriges Ingenjörers hemsida. För att kontrollera om uppgifterna stämmer kan du be arbetsgivaren om en lista med namn och personnummer. Skicka listan till oss så gör vi en kontroll mot medlemsregistret och mot andra Sacoförbund.

Kontaktmannens mål

Är du ensam kontaktman och det finns fler än åtta medlemmar på arbetsplatsen rekommenderar vi att ditt mål är att bilda en lokal akademikerförening. Då blir det mycket tydligare reglerat beträffande lokalfackliga frågor, och möjligheterna blir större att verka i de frågor som betyder mest för medlemmarna. Läs mer här.

Alternativt utses minst två kontaktmän. Många frågor kan vara komplicerade och du kan behöva dryfta dem med någon annan som har kunskap och verksamheten och som du får dela informationen med. Givetvis är du alltid välkommen att kontakta Rådgivningen.

Utbildning

Som kontaktman kan du förstås delta i förbundets fackliga kurser. När du väl är registrerad som kontaktman har du tillgång till all information för förtroendevalda och kan anmäla dig till olika utbildningar.

Grundkurser, ofta tre dagars internat, erbjuds på flera orter. Vi erbjuder också specialkurser om till exempel jämställdhet, löneförhandling och förhandlingsteknik. 

Förbundet utser kontaktman

Kontaktmannen utses av förbundet, till skillnad från ledamöterna i en akademikerförenings styrelse som utses av medlemmarna. En kontaktman kan inte utse sig själv eller sin efterträdare. Behöver du lämna uppdraget som kontaktman måste du kontakta förbundet. Är du intresserad av att vara kontaktman eller vill föreslå din efterträdare, kontakta förbundets lokalföreningsrekryterare via lfr@sverigesingenjorer.se.