Bilda lokalavdelning

Här hittar du som vill bilda lokalavdelning information och stöd

Stöd för att bilda förening

Är du medlem och vill bilda en förening? Eller är du kontaktperson och vill bilda styrelse? Eller behöver din styrelse tillskott av nya styrelsemedlemmar? Då kan du kontakta förbundens föreningsutvecklare som arbetar för att det ska finnas fackliga parter på arbetsplatser där det finns medlemmar som är med i något Sacoförbund. Föreningsutvecklarna når du via kontakt@akademikerforening.se eller på 08-613 80 00.

Gå till akademikerforening.se

Lokal förening eller kontaktperson

Den lokala verksamheten på arbetsplatsen kan se olika ut. Det kan finnas en eller flera kontaktpersoner, eller en hel styrelse. Juridiskt är man förtroendevald och har samma mandat.

En lokalförening styrs av årsmötet där medlemmarna röstar kring stadgar och vilka representanter föreningen har. Representanterna bildar en styrelse som leder verksamheten.
Syrelsens arbete

Om ni är färre än 8 medlemmar på arbetsplatsen eller om färre än tre medlemmar ställer upp som styrelsemedlemmar, kan förbundet centralt utse en eller två kontaktpersoner.
Att vara kontaktperson.

En förening benämns olika beroende av sektor

Privat sektor

Inom privat sektor samarbetar alla Sacoförbund lokalt i en Akademikerförening. Det innebär att alla anställda som är medlemmar i något Sacoförbund är med i den lokala föreningen. Genom att arbeta tillsammans blir vi fler, effektivare och starkare när vi vill påverka och förhandla. För att bilda en akademikerförening inom privat sektor kan du ta hjälp av webbplatsen akademikerforening.se - en webbplats där du i fyra steg enkelt får hjälp att starta en förening.
Gå till akademikerforening.se

Kommun- och landstingssektor

Inom kommun och landsting har varje förbund antingen en egen förening eller kontaktperson och samarbetar inom så kallade Sacoråd/Saco-föreningar eller en gemensam Akademiker Alliansförening. Hör av dig till föreningsutvecklarna via kontakt@akademikerforening.se för att få hjälp med att bilda lokalförening eller utse kontaktperson inom kommun och landsting.

Statlig sektor

Inom statlig sektor samarbetar alla Sacoförbund lokalt i en Saco-S-förening. Det innebär att alla anställda som är medlemmar i något Sacoförbund är med i den lokala föreningen. Genom att arbeta tillsammans blir vi fler, effektivare och starkare när vi vill påverka och förhandla.
Läs mer på Sacos webbplats

Att vara förtroendevald - ett utvecklande uppdrag

Se filmen där sex förtroendevalda berättar om hur de upplever sitt uppdrag.


Kontakt

Föreningsutvecklarna når du via kontakt@akademikerforening.se eller på  08-613 80 00.