Omlokalisering av myndigheter

Den 30 augusti 2017 offentliggjorde regeringen planerna på den största omlokaliseringen av myndigheter på tio år. Det handlar om sju myndigheter och 500-550 arbetstillfällen.

– Av erfarenhet vet vi att stora myndigheter som en följd av omlokalisering förlorar nästan hela arbetsgrupper som väljer att söka annan anställning, säger Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Läs mer här

Det föreligger för närvarande en tvist om tolkningen av avtal om omställning i samband med omlokalisering. I och med det har en arbetsrättslig fråga som berör arbetsskyldigheten aktualiserats som nu ska prövas. Det har uppstått en tvist mellan parterna på den statliga sektorn om anställningsavtalens innehåll. Tvisten gäller om anställda vid statliga myndigheter har en arbetsskyldighet vid myndigheten även om den flyttar till annan ort eller om arbetsskyldigheten är begränsad till den ort där myndigheten verkar när anställningsavtalet ingicks.

Frågan har betydelse för om det är arbetsgivaren som på grund av arbetsbrist ska säga upp den som inte vill följa med myndigheten till den nya orten, eller om den som inte vill följa med flytten själv måste säga upp sig. Det kommer att prövas av Arbetsdomstolen den 5 oktober i en dom gällande Fastighetsmäklarinspektionen. Domen kommer att bli vägledande även för andra myndigheter som omlokaliseras.

Vill du veta mer:

  • Ta kontakt med din lokala Saco-S förening. De känner bäst till vad som händer på just er arbetsplats och vilka villkor som förhandlats fram.