Nyheter - 2018-06-07

Ny kameraövervakningslag

Den 1 augusti 2018 träder en ny kameraövervakningslag i kraft. Har en arbetsgivare velat övervaka en plats dit allmänheten inte har tillträde men där personal vistas, har det som huvudregel krävts en överenskommelse mellan arbetstagarna och arbetsgivaren.

Den nya lagstiftningen kommer innebära en del förändringar. Därför har Sveriges Ingenjörer tagit fram en checklista kring vad som kan var bra för dig som förtroendevald att tänka på vid en förhandling med arbetsgivaren avseende kamerabevakning.

Läs mer om vad som gäller och ta del av checklistan här.