Kom igång kurs - ny förening

Som nybildad akademikerförening har ni säkert en del frågor. För att ni ska komma igång med arbetet på ett bra sätt erbjuder vi en introduktionskurs. Vi kommer till er eller ni till oss under 3-4 timmar efter behov.

Under träffen får ni möjlighet att diskutera och reda ut era förutsättningar och skapa en gemensam grund för styrelsens arbete. Frågor som brukar diskuteras är till exempel: 

  • Vad innebär uppdraget?
  • Hur vet vi vilka våra medlemmar är? Hur kommunicerar vi med dem?
  • Vilka frågor ska vi driva?
  • Hur ska vi samarbeta med arbetsgivaren?
  • Hur ska vi samarbeta med andra fackliga klubbar på företaget?
  • Vilket stöd får vi från Sveriges Ingenjörer

Är du nyligen utsedd kontaktperson, ta kontakt för att få stöd i din nya roll.

Anmäl intresse

Anmäl intresse för en kom-igång kurs till kurs@sverigesingenjorer.se. Ange namn och telefonnummer till den vi ska kontakta.

Beroende av vilket avtalsområde ni omfattas av och vilket kontaktförbund ni har, kan ni eventuellt bli hänvisade till annat Saco-förbund än Sveriges Ingenjörer.

Kontakt

Har du frågor om facklig utbildning?

Annica Danhard
Anna Novotny

Telefon: 08-613 80 00