Facklig utbildning

Våra fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda medlemmarna på din arbetsplats. Dessutom får du kunskaper du har nytta av i ditt yrkesliv och personlig utveckling.

Om våra kurser

Kurserna vi arrangerar är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag som förtroendevald. Platserna går vanligtvis åt fort, så se till att anmäla dig i god tid. Upp till tre personer från samma arbetsplats kan delta vid samma kurstillfälle. Förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet med bibehållen lön gäller för deltagande i våra kurser. Tala med arbetsgivaren i god tid före kursen och begär ledigt.

Saknar din arbetsplats kollektivavtal?

Då omfattas du inte av Förtroendemannalagen. Det innebär bl. a att du inte har rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid och kan inte gå förbundets generella kursutbud. Kontakta oss så ser vi till att du får utbildning och stöd utifrån dina förutsättningar.

Facklig grundkurs

För dig som är ny förtroendevald ger grundkursen en praktisk och teoretisk facklig kunskapsbas för att komma igång med ditt uppdrag. Under kursen går vi igenom regelverket som styr det fackliga arbetet med kollektivavtal och de viktigaste arbetsrättsliga lagarna. Du lär dig stödja och kommunicera med medlemmar, samverka med arbetsgivaren, få inflytande i verksamheten och utveckla det fackliga arbetet. 

Temakurser och fördjupningskurser

När du har gått facklig grundkurs finns temakurser och fördjupningskurser att gå vidare med. Målsättningen är att du ska utvecklas som förtroendevald och få fördjupand kunskap inom bland annat områden som juridik och arbetsrätt, förhandlingsteknik, arbetsmiljö, lön, pension och försäkring.

Utbildning på din arbetsplats

Vi erbjuder även utbildningar där anställda från förbundskansliet kommer till er arbetsplats. Ni får möjlighet att stärka ert fackliga arbete och diskussionen sker utifrån era förutsättningar.

Kontakt

Har du frågor om facklig utbildning?

Annica Danhard
Anna Novotny

Telefon: 08-613 80 00