Styrelsens arbete

Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni ändå samma uppdrag och befogenheter. Om man är ensam förtroendevald är det givetvis inte möjligt att göra lika mycket som om ni är en styrelse. Är ni en styrelse är det lämpligt att dela på uppgifterna utifrån behov och intresse.

Styrelsens arbetssätt och arbetsfördelning

Ni som är invalda i styrelsen bör tidigt diskutera vilka arbetsformer, rutiner och aktiviteter ni ska ha framöver. Kom också överens om hur ofta ni ska ha styrelsemöten och hur långa de ska vara. Det är viktigt att ni som styrelse prioriterar och värderar vad som är strategiskt att jobba med och fördelar arbetet mellan er. 

Exempel på olika ansvarsområden att fördela inom styrelsen

 • Samverkan, medbestämmande och förhandling
  Styrelsen väljer själv hur många och vilka som ska representera i förhandlingsgrupper, medbestämmandekommittéer och samverkansgrupper. Övriga styrelseledamöter kan alltid fungera som bollplank. Andra ansvarsområden som brukar fördelas är löneprocessen, arbetsmiljö och mångfald och jämställdhet.

 • Rekrytera nya medlemmar
  Rekrytering är en grundläggande facklig fråga och alla i styrelsen har ansvar för att rekrytera fler medlemmar. Ju fler medlemmar desto större möjlighet har ni att förhandla fram goda villkor och påverka på arbetsplatsen. Det kan också vara bra att en person ansvarar för samordning och uppföljning av rekryterande aktiviteter samt har kontakt med nyanställda. 

 • Informera och kommunicera med medlemmarna 
  Utse en i styrelsen till kommunikationsansvarig som informerar och håller medlemmarna uppdaterade om vad som händer och skapar dialog.
 • Bolagsstyrelseledamot
  Anställda på företag i privat sektor och på kommunala bolag har rätt att ha en person med i bolagsstyrelsen för att få insyn och inflytande över verksamheten när man överstiger ett visst antal anställda. Uppdraget som personalrepresentant skiljer sig från det fackliga uppdraget genom att man representerar alla anställda på arbetsplatsen.

Årsmötet

På årsmötet brukar medlemmarna välja en ordförande och ett antal ledamöter. Kort efter årsmötet hålls ett så kallat konstituerande möte där styrelsen tillsammans fördelar ansvar och uppgifter. Efter fördelningen skickas protokollet till arbetsgivaren och till Sveriges Ingenjörers kansli. Se till att det framgår vilka som är förtroendevalda på arbetsplatsen och hur rollerna i styrelsen är fördelade. På så vis får rätt personer hos er rätt information.

Valberedningen

Valberedningens uppdrag ligger utanför styrelsen. 2-3 personer väljs på årsmötet och har till uppgift att föreslå nya kandidater till styrelsen på kommande årsmöte. Ta del av tips i valberedningsarbetet.
Valberedningens arbete

Ändringar i lokalstyrelsen

Meddela oss vilka som är ledamöter i styrelsen i er lokala förening.

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post

Tips när du rekryterar

 • Fråga nyanställda
 • Bjud in potentiella medlemmar
 • Skapa tillfällen att synas