Nominera till förhandlingsdelegationerna

Nu drar arbetet inför avtalsrörelsen 2020 igång och du har möjlighet att ingå i den delegation som fastställer Sveriges Ingenjörers krav inom ditt avtalsområde på central nivå.

Våren 2020 ska Sveriges Ingenjörer förhandla fram nya kollektivavtal för löner och allmänna villkor på den privata sektorn, förarbetet inför avtalsrörelsen är igång. För varje avtalsområde kommer en förhandlingsdelegation bestående av förtroendevalda att tillsättas, där kan du ingå och bidra.

Uppdraget handlar om att fastställa Sveriges Ingenjörers avtalskrav inom ditt avtalsområde inför avtalsrörelsen 2020. Det görs utifrån det inriktningsbeslut som fattas av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse.

Vi behöver din nominering senast den 25 januari. Fyll i formuläret nedan.

Välj avtalsområde
 
Om den nominerade
 
Om arbetsplatsen