Arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Du som är förtroendevald spelar en mycket viktig roll. Du representerar de anställda och ser till att arbetsgivaren verkligen uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du kan exempelvis

  • se till att alla anställda vet vem som har ansvaret för arbetsmiljön
  • kräva att en riskanalys görs inför allt förändringsarbete
  • verka för att skyddsombud för dina medlemmar utses och att anmäla vem det är till förbundet

Se filmen Gränslöst arbetsliv


Click here to watch the video Work without limits (with english subtitles) on Youtube

Ansvaret

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och driva verksamheten med en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ska han upprätta handlingsplaner och dokumentation, och är ansvarig för rehabilitering.

Ofta är arbetsmiljöuppgiften delegerad till personalansvariga chefer. Som förtroendevald bör du ta reda på vem/vilka som har arbetsmiljöuppgifter. Sveriges Ingenjörer kan stötta medlemmar som är chefer med rådgivning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Har arbetsplatsen fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté.

Du måste vara inloggad förtroendevald för att kunna se all information.

Externa länkar

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö (pdf)