Arbetsbrist

Uppsägning kan ske av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Personliga skäl har att göra med individens agerande eller beteende, medan arbetsbrist kan uppstå på grund av organisatoriska förändringar eller andra skäl som har samband med verksamhetens inriktning. Oavsett vilken av uppsägningarna som arbetsgivaren påkallar förhandling om, är din roll och insats som förtroendevald viktig.

Kontakta Rådgivningen 

Som förtroendevald är din insats extra viktigt i arbetsbristsituationer. Om du inte har tidigare erfarenhet, kontakta alltid våra ombudsmän inför en kommande förhandling vid arbetsbrist. Ring hellre en gång för mycket, än för lite.

Du når Rådgivningen på telefon 08-613 80 00. 

Fördel att komma in tidigt

I en arbetsbristsituation är det viktigt att ni som förtroendevalda i den lokala klubben kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar. Processen startar då arbetsgivaren informerar om att arbetsbrist föreligger på arbetsplatsen.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det måste råda saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl enligt lagen om anställningsskydd. Dessa situationer kan vara stressande och påfrestande för medlemmen, och som förtroendevald kan det därför vara bra att ha stöd från ombudsman på förbundet. Vänd dig till rådgivningen för stöd och råd. 

Processen vid arbetsbrist 

Här beskriver vi processen vid arbetsbrist i åtta steg, vilken din roll som förtreondevald är och hur en arbetsbristsituation kan lösas, med eller utan uppsägningar. Utgångspunkten är förhållandena inom privat sektor, men är även till hjälp för förtroendevalda inom stat och kommun. 

Processen i åtta steg:

  1. Processen startar
  2. Informera medlemmar
  3. Kallelse
  4. Förberedelse
  5. Lokalförhandling
  6. Avsluta förhandling
  7. Omorganisation
  8. Utvärdering

Företräda chefsmedlemmar

Så här kan du företräda dina chefsmedlemmar i lönefrågor

Arbetsrättsliga lagar

Arbetsrättsliga lagar

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon
08-613 80 00

E-post
Skicka e-post