Ditt uppdrag som förtroendevald

Som förtroendevald har du medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Oavsett om du är kontaktperson eller om ni är en styrelse har ni samma uppdrag och befogenheter.

Vad innebär uppdraget?

I stora drag handlar det om att:


Ditt uppdrag är reglerat i lagar och avtal

Hjälp att komma igång

Du är försäkrad

Så funkar facket

Hitta dina medlemmar

Tips när du rekryterar

  • Fråga nyanställda
  • Bjud in potentiella medlemmar
  • Skapa tillfällen att synas