Den fackliga världen

Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och fackliga företrädare samverkar i frågor som rör verksamheten. Överenskommelser mellan parterna bekräftas i kollektivavtal mellan de anställdas fackförbund och arbetsgivarnas organisationer. Det är grunden för det man brukar kalla den svenska modellen.

Den svenska modellen

I Sverige tar fackförbunden och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar för att utveckla och komma överens om de regler som ska gälla i arbetslivet. Många villkor regleras i kollektivavtal som anpassas till bransch och arbetsplats.


Vi är en del av Saco

Sveriges Ingenjörer är en del av Saco – Centralorganisationen för Sveriges alla akademikerförbund. Tillsammans är vi en stark part både på arbetsmarknaden i stort och ute på arbetsplatserna. Vi samverkar inom Saco lokalt såväl som på central nivå. I vissa branscher och på vissa arbetsplatser samarbetar vi även med förbund från de andra centralorganisationerna TCO och LO.

Facklig grundkurs

På vår fackliga grundkurs får du mer kunskap om fackligt arbete