Pressmeddelande - 2018-06-28

9,4 miljoner timmar i övertid för ingenjörerna

Samtidigt som efterfrågan på teknisk kompetens är stor och många företag rapporterat rekordresultat är arbetstrycket hårt på landets ingenjörer. Mer än varannan ingenjör arbetade övertid under fjolåret.

Övertid - Sveriges Ingenjörer

I Sveriges Ingenjörers löneenkät uppger drygt sex av tio medlemmar att de jobbar övertid och då i snitt 136 timmar per år. Det blir sammanlagt ca 9,4 miljoner övertidstimmar.

– De många övertidstimmarna är ett tydligt tecken på ingenjörernas stora betydelse för verksamheterna de jobbar inom, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer.

Antalet övertidstimmar är som högst inom statlig sektor, följt av privat sektor och därefter kommunal sektor. Chefer är den befattningsgrupp med allra störst andel övertidsarbetande ingenjörer. Där har hela 78 procent arbetat övertid under året. Utslaget på åldrar är det som vanligast bland 50-59 åringar (66%), men inte långt efter ligger gruppen av ingenjörer som ännu inte fyllt 30 år (62%).

– Det är stor övertidsandel bland alla ingenjörer. Extra illavarslande är att det även gäller den yngre gruppen, där de flesta nyexaminerade finns. Med den stora efterfrågan på ingenjörer som många sektorer talar om så behöver arbetsgivarna också ta aktivt ansvar. Annars finns risken att man kör slut på sina ingenjörer. Arbetsgivarna behöver erbjuda sina medarbetare bra utvecklingsplaner, se över arbetsfördelning och göra kontinuerliga uppföljningar, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Camilla Frankelius - Sveriges Ingenjörer
Förhandlingschef Camilla Frankelius

Resultaten från Sveriges Ingenjörers löneenkät för 2017, som besvarats av mer än 70 000 yrkesaktiva ingenjörer över hela landet, visar att:

  • 60,2 procent av medlemmarna uppger att man jobbat övertid under året
  • I genomsnitt handlar det om 11,34 timmar per månad. I det ingår både betald och obetald övertid. Det blir 136 timmar per år.
  • Andelen övertidsarbetande är hög bland alla ålderskategorier men varierar något mellan åldersgrupperna: - vanligast med övertid är det bland 50-54 åringar med 66 procent tätt följd av 55-59-åringar med 65 procent (sammanräknat blir siffran 66 procent för åldersspannet 50-59 år) och därefter de som är upp till 29 år samt 45-49-åringar som båda ligger på 62 procent
  • Nedbrutet på kön är det 62 procent bland män som arbetar övertid under året och 54 procent bland kvinnor
  • Bland chefer är andelen övertidsarbetande 78 procent. Motsvarande siffror för projektledare är 63 procent och för specialister 58 procent
  • Antalet övertidstimmar är högst inom statlig sektor med 12,6 timmar per månad. Inom privat sektor är det 11,4 timmar per månad och i kommunal sektor 8,7 timmar per månad.      
  • Andelen som har rätt till speciell ersättning för övertid är 45 procent. Av de övriga har nästan 90 procent någon annan form av kompensation, exempelvis högre grundlön eller extra semester. Detta är extra vanligt bland personer med chefsbefattning, där bara 11 procent har rätt till övertidsersättning

Senaste nyheterna

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.

Höjd kompetens dämpar effekt av kommande lågkonjunktur

2018-10-19

När de stora svenska industriföretagen nu presenterar sina delårsrapporter syns de första tecknen på att konjunkturen har nått sin topp. I ett sådant läge finns det stora framtida vinster i att satsa på att utveckla sina anställda och ge dem bra villkor. Det är ett av de bästa sätten att minska risken att tappa i konkurrenskraft.

Korta kontrakt ger kortsiktig forskning

2018-10-18

DEBATT. En färsk rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ), visar på stor andel tidsbegränsade anställningar på landets lärosäten bland forskande och undervisande personal. Otryggheten drabbar forskarna, minskar forskarrollens attraktivitet och hämmar forskningens kvalitet. Det skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand tillsammans med Naturvetarnas ordförande Ivar de la Cruz på SvD Debatt.

Linköpingsingenjör prisas för utveckling av samarbete i strategispel och AI

2018-10-17

28-årige Fredrik Präntare får Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor, som Sveriges Ingenjörer delar ut för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen. Han har utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel vilket kan få stor betydelse för den vidare utvecklingen av artificiell intelligens, AI.