Pressmeddelande - 2017-09-15

Sveriges Ingenjörer kritiskt till föreslaget entreprenörsansvar

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens förslag men är kritiska till att man inte tänkt hela vägen. Med detta förslag får man inte bukt på det egentliga problemet. Sveriges Ingenjörer förordar att ett entreprenörsansvar ska gälla inom alla branscher och alla led. Det måste vara ett solidariskt ansvar för arbetsgivaren, uppdragsgivaren och huvudentreprenören samt informationsskyldigheten.

Sveriges Ingenjörers yttrande över regeringens ”Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen" ID-nummer: Ds 2017:30”

Sveriges Ingenjörer delar bedömningen att reglering förutom ett skydd för berörda arbetstagare kan förväntas ha förebyggande effekter och medföra en självsanering inom berörda branscher, vilket bidrar till en sund marknad med konkurrens på lika villkor. Men det bör gälla i alla branscher.

Regeringen vill att ett entreprenörsansvar ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden.

– Det är otillräckligt att man inte beaktar att förslaget ska gälla i alla led. Ansvaret ska inte ligga på arbetstagaren som dessutom får det väldigt svårt att utöva sina rättigheter enligt lag, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

– Vi föreslår att en arbetsgivare som omfattas av lagen ska ha en skyldighet att för arbetstagaren redovisa uppgifter avseende uppdragsgivare och huvudentreprenör både vid inledningen till ett uppdrag och vid ändrade förhållanden för att möjliggöra för arbetstagaren att erhålla sina rättigheter enligt lagen, avslutar Ulrika Lindstrand.

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare, 070-962 47 33

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.