Pressmeddelande - 2018-11-20

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

 

Sveriges Ingenjörers presidium (fr. vänster: Sara Magnusson, 2:e vice ordförande; Ulrika Lindstrand, förbundsordförande; Per Norlander, 1:e vice ordförande)

Sveriges Ingenjörers presidium (fr. vänster: Sara Magnusson, 2:e vice ordförande; Ulrika Lindstrand, förbundsordförande; Per Norlander, 1:e vice ordförande)

Den sammanlagt 15 personer starka förbundsstyrelsen fastställdes under tisdagen då Sveriges Ingenjörer avslutade sitt fullmäktigemöte på Djurö utanför Stockholm. 

Ulrika Lindstrand, yrkesverksam vid läkemedelsbolaget McNeil i Helsingborg, omvaldes som förbundsordförande. Hon har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2010 och tillträdde ordförandeposten 2016. Omvalet innebär att hon inleder sin andra period som ordförande för Sveriges största akademikerförbund.

– Jag är glad och hedrad över fullmäktiges förtroende. Nu ser jag fram emot att få leda vårt fortsatta arbete med att slå vakt om medlemmarnas arbets- och lönevillkor, utveckla ingenjörskompetensen och stärka vår röst i samhällsdebatten. Sveriges Ingenjörer är och ska vara det naturliga valet för landets ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Per Norlander, som har suttit i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse sedan 2016, valdes till 1:e vice ordförande. Han jobbar till vardags på Ericsson i Linköping, där han även är koncernfacklig förhandlare. I sitt lokalfackliga uppdrag har han jobbat med en rad olika frågor kopplat till bland annat lön och verksamhetsövergångar samt omställning och kompetensutveckling.

Sara Magnusson, som varit ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2017, valdes till 2:e vice ordförande. Hon arbetar idag som projektledare på utbildningsstiftelsen LegiLexi i Stockholm och har tidigare bland annat varit ordförande för förbundets Teknologer och vice ordförande för Förbundet Unga Forskare. Sara utsågs 2015 till Årets Framtida Ledare av KPMG.

Mandatperioden för presidiet sträcker sig till 2020.

Utöver förbundsordförande och de två nya vice ordförandena valdes flera styrelseledamöter. Här är hela förbundsstyrelsen: 

Presidium - mandatperiod 2018-2020
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand, McNeil AB, Helsingborg (omval)
1:e vice förbundsordförande Per Norlander, Ericsson AB, Linköping (nyval)
2:e vice förbundsordförande Sara Magnusson, LegiLexi, Stockholm (nyval)

Ledamöter -  mandatperiod 2018-2020
Mikael Andersson, räddningstjänsten, Luleå (omval)
Sofia Johannesson, Astra Zeneca AB, Södertälje (omval)
Joachim Pettersson, Boliden Mineral AB, Skelleftehamn (omval)
Marcus Suurküla, FMV, Stockholm (omval)
Peter Tönnäng, Advectas, Stockholm (nyval)

Ledamöter - mandatperiod 2017-2019
Sverker Hanson, Sweco TransportSystem AB, Stockholm
Therese Koggdal, AB Volvo, Göteborg
Philip Stankovski, Auranest Holding AB, Lund
Helene Åhsberg, Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm
Arezou Taghizadeh, PTK, Stockholm (fyllnadsval)

Teknologrepresentanter
Henri Mellin, Mälardalens högskola (omval)
Tobias Åresten, Linköpings universitet (omval)

Mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare , alexander.orlinge@sverigesingenjorer.se  08-33 74 29

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.