Pressmeddelande - 2017-04-21

Ny modell får småföretag att växa

Hur kan småföretag växa och utvecklas för att skapa nya jobb? Ett effektivt sätt är att anställa en ingenjör. Det visar pilotprojektet ”Den första ingenjören” som efter två år nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Projektet har bland annat resulterat i en ny arbetsmodell som också ska spridas över hela landet.

”Den första ingenjören” initierades av Sveriges Ingenjörer och genomfördes januari 2015 – april 2017 i samarbete med Region Jönköping och fyra branschorganisationer. Drygt 30 mindre tillverkningsföretag och 85 ingenjörer från både stora och mindre företag har deltagit i projektet.

– Projektet visar hur ingenjörer kan få mindre företag att utvecklas, säger Annika Jederström, projektledare på Sveriges Ingenjörer. Eller som en vd uttrycker det: ”När vår ingenjör kom som produktionschef kunde han på två månader genomföra förändringar i produktionen som jag försökt med under två år. Vi fick en helt annan lönsamhet.”

En tidigare studie från Ramböll visar att små och medelstora företag som anställer sin första ingenjör utvecklas väsentligt bättre än de företag som inte har ingenjörer. Under en sexårsperiod ökade företagens produktivitet med nästan 300 procent och nettoomsättningen med drygt 500 procent. Dessutom gav det fler jobb.

– Det var bland annat det som fick oss att dra igång pilotprojektet och det har gått över förväntan, säger Annika Jederström. Ett mål var att minst fem företag skulle börja arbetet med att rekrytera sin första ingenjör inom två år. Nu har 13 företag inlett en rekryteringsprocess och nio ingenjörer har redan anställts.

Vidare har pilotprojektet även tagit fram en arbetsmodell med verktyg, råd och hjälpmedel för företag som vill växa och utvecklas med hjälp av en första ingenjör.

– Projektet har blivit så lyckat att det nu fortsätter i Jönköpings-regionen. Modellen ska också spridas till andra regioner som vill utvecklas, växa och skapa nya jobb. Det kommer att ske i samverkan med nationella branschorganisationer och myndigheter, säger Annika Jederström.

Läs mer om projektet på sajterna Sveriges Ingenjörer och Den första ingenjören.

För mer information:
Annika Jederström, projektledare, 070-642 43 24
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.