Pressmeddelande - 2013-01-15

Ny expertgrupp ska utreda kvalitetsmätning av forskningen

För att höja den svenska forskningens kvalitet krävs en bredd, bland annat med samverkan som kriterium. Det framhåller Sveriges Ingenjörer som anser att regeringens inte nått ända fram när det gäller kvalitetsmätningskriterier. Därför tillsätter förbundet en expertgrupp som ska ta fram förslag på metoder för denna mätning. Ordförande blir Dan Brändström.

I oktober 2012 presenterade regeringen sin forsknings- och innovationspolitiska proposition för de kommande fyra åren. I den redovisas vilka åtgärder som ska vidtas för att öka kvaliteten i svensk forskning och hur nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap ska öka. En central fråga är ett nytt kvalitetsgranskningssystem för fördelning av de direkta anslagen till universitet och högskolor.

– Vi konstaterar att regeringen utelämnar skarpa förslag när det gäller granskning av forskningssamverkan, säger Sveriges Ingenjörers samhällspolitiske direktör Peter Larsson. Universitetens och högskolornas samverkan med det omgivande samhället höjer forskningens kvalitet.

– Sveriges Ingenjörer anser det möjligt att bredda bedömningen av forskningens kvalitet, bland annat genom att föra in samverkan som kriterium. Därför tillsätter vi en expertgrupp, säger Peter Larsson. 

Expertgruppen ska parallellt med utredningsarbetet på Vetenskapsrådet och VINNOVA ta fram ett förslag på metoder för att mäta forskningskvaliteten. Resultaten ska presenteras under hösten 2013. Gruppen består av erfarna representanter från universitet, högskola och näringsliv:

• Ordförande: Dan Brändström, ledamot i IVA och tidigare vd för Riksbankens Jubileumsfond
• Anders Malmberg, prorektor Uppsala universitet och föreståndare Centrum för forskning om Innovationer och Näringslivsomvandling (CIND)
• Margareta Norell Bergendahl, vicerektor Fakulteten för Innovative Engineering, KTH
• Linus Wiebe, innovationsdirektör Lunds universitet
• Helena Malmqvist, forskningsansvarig ABB

• Andreas Fredriksson, forskningschef inom mineralteknik, LKAB
• Måns Östring, proprefekt Institutionen för Naturvetenskap och Teknik, Linköpings tekniska högskola, och andre vice förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
• Sekreterare: Laila Abdallah, forskningsutredare Sveriges Ingenjörer

För mer information:
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.