Pressmeddelande - 2017-05-29

Ny SIFO-undersökning: Svenskarna sätter sitt hopp till ny teknik och ingenjörer för att lösa framtidens samhällsutmaningar

Sveriges Ingenjörer presenterar en ny undersökning kring svenskarnas relation till ny teknik, innovation, hållbarhet och den framtida samhällsutvecklingen.

Den 30 maj når Sveriges Ingenjörers två år långa innovationsresa, Idélandet Sverige, sin slutdestination i Aula Medica i Stockholm. I samband med detta presenterar SIFO och Sveriges Ingenjörer en undersökning - ”Hopp och innovation”- som visar att en stor majoritet av svenskarna anser att ny teknik kan lösa framtida samhällsutmaningar. ”Hopp” är den helt dominerande känslan när man tänker på teknikens möjligheter att lösa globala utmaningar. Ingenjörer upplevs som innovativa och intelligenta, tätt följt av kreativa. 82 procent av svenskarna anser att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke.

– Allmänheten (73 procent) är positiv till ny teknik och upplever att teknikutvecklingen har gjort livet bättre för oss vanliga människor. Att de sätter stort hopp till teknisk innovation för att lösa de globala utmaningarna bekräftar vikten av ingenjörernas utbildning, arbete och forskning, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Gällande framtida samhällsutmaningar i världen ligger Sverige enligt de flesta svenskar i framkant inom rent dricksvatten, rening av avlopp och minskad barnadödlighet.

– Hela 84 procent av svenskarna anser att den svenska tekniken är avgörande för vårt lands konkurrenskraft. Detta om något visar på ingenjörens centrala roll i både samhällsutvecklingen och näringslivet, säger Ulrika Lindstrand.

Om Sveriges Ingenjörers SIFO-rapport – Hopp och innovation
Svarande: Svenska allmänheten 18-79 år
Metod: Kantar Sifos webbpanel
Antal intervjuer: 1 000
Fältperiod: 20 februari – 1 mars 2017

Resultat

  • Drygt 8 av 10 (82%) tror i hög utsträckning att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke, endast 1 procent tror att det inte är det.
  • De egenskaper som flest förknippar ingenjörer som yrkesgrupp med är att de är innovativa och intelligenta, följt av kreativa.
  • Det ord flesta tänker på när de tänker på teknikens möjligheter att lösa globala utmaningar är hopp (58%). Personer över 65 år (66%) är mest benägna att välja ordet ”hopp”.
  • Mer än hälften, 55 procent, uppger att de använder ny teknik i hög utsträckning. Endast 12 procent menar att de ogärna använder ny teknik. Fler män (67%) än kvinnor (43%) och yngre, 18-29 år (69%) samt 30-49 år (63%), jämfört med äldre, 50-64 år (42%) samt 65+ åringar (42%), uppger att de gärna använder ny teknik.
  • 73 procent menar att den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren gjort livet bättre för vanliga människor.
  • Hela 84 procent tror att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Män (89%) och personer i åldern 65+ år (89%) uppger i högre grad än sina komplementgrupper att den tekniska utvecklingen är avgörande för konkurrenskraften.
  • De framtida samhällsutmaningar i världen där flest tror att lösningen finns i ny teknik är rening av avloppsvatten (75%), hållbar energi för alla (74%) samt hållbara städer och samhällen (73%). Majoriteten tror också att rent dricksvatten (68%), att ge god sjukvård till alla (61%) samt minska barnadödligheten (58%) är utmaningar som ny teknik kan lösa.
  • En majoritet av svenskarna tror att svensk teknik ligger före andra länder inom rent dricksvatten (71%), rening av avloppsvatten (69%) samt att minska barnadödligheten (62%).
  • Cirka hälften (49%) uppger att svensk teknik ligger före andra länder inom hållbar energi för alla, hållbart nyttjande av skog och mark samt god sjukvård till alla.

Undersökningen presenteras vid Sveriges Ingenjörers innovationsseminarium tisdag 30 maj i Aula Medica, Karolinska Institutet, klockan 16:30- 19:30. Temat är vikten av innovation, den nya teknikens möjligheter samt hur dessa kan bidra till en hållbar värld. Vidare presenteras exempel på nya idéer och tekniska lösningar som ingenjörer runt om i Sverige skissat fram under Sveriges Ingenjörers innovationsresa Idélandet. Se programmet här

För mer information vänligen kontakta:
Simon Lefvert, projektledare, Sveriges Ingenjörer
simon.lefvert@sverigesingenjorer.se , 070-745 66 67

Pressackreditering och intervjuer talare - innovationsseminariet
Media är välkommen att ta del av inspiration från bland andra toppdiplomaten Jan Eliasson, nanoteknologiprofessorn Maria Strømme samt den danska läkaren och entreprenören Habib Frost.

För intervjuförfrågningar och pressbilder vänligen kontakta:
Liza Skoglund, liza@balodis.se , 0723-50 92 22

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.