Pressmeddelande - 2017-06-19

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

– Återigen talar lönestatistiken sitt tydliga språk: Byte av chefsjobb ger betydligt mer klirr i kassan. Att vara trogen sin arbetsgivare och stanna länge belönas inte, åtminstone inte med pengar, vilket är trist men tyvärr sant, säger Lisa Johansson, ansvarig för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar.

Den årliga löneenkäten från Sveriges Ingenjörer visar att chefer som byter jobb får en väsentligt högre lön än de som stannar på en och samma arbetsplats. Löneökningen för dem som 2016 bytte chefsjobb var mer än dubbelt så stor än för dem som var kvar på sin tjänst, i snitt 11 procent mot 4 procent. Siffrorna gäller för alla sektorer sammantaget, såväl privat som offentlig.

– Vill man göra karriär så måste man utmana sig själv. Att ta steget och lämna en välkänd verksamhet kan vara tufft men många av våra medlemmar vittnar om att det var det bästa de gjort på länge, både erfarenhetsmässigt och ekonomiskt, säger Ove Rang, Sveriges Ingenjörers förhandlingschef för offentlig sektor.

Det lönar sig mest att byta chefsjobb inom den kommunala sektorn, där löneökningen låg på i snitt 11,8 procent jämfört med 11,5 procent för privat sektor och 7,8 procent för statlig.

– En av förklaringarna till varför det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom just kommunal sektor kan vara att det pågår ett generationsskifte i många kommuner som därmed får allt större rekryteringsbehov, säger Ove Rang.

Medellönen för Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar i alla sektorer steg i snitt till 65 000 kr/mån under 2016 jämfört med 64 000 kr/mån under 2015. Av de 18 000 ingenjörscheferna bytte 26 procent jobb under 2016, vilket är en minskning med 4 procent sedan 2015.

För mer information:
Lisa Johansson, ansvarig chefsmedlemmar, 073-230 78 24
Ove Rang, förhandlingschef offentlig sektor, 070-960 32 89
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.