Pressmeddelande - 2015-10-20

Maxad vattenkraft prisas

Yohanna Karnik Macaya från Järfälla får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen – vattennivåreglering i Avesta Lillfors.

När klimatsmart förnybar energi ökar i Sverige ökar också behovet av reglerbar effektproduktion. Där spelar vattenkraften en viktig roll – eftersom den till skillnad mot vind- och solkraft är oberoende av vädret fungerar den som en buffert och gör energitillgången jämnare. Men för att få ut det mesta ur de vattenkraftverk som finns krävs att de regleras på bästa sätt.

Avesta Lillfors är ett litet vattenkraftverk i Dalarna som saknar eget magasin och därför är beroende av flödet från två andra kraftverk som ligger strax uppströms.
Yohanna Karnik Macaya har här utrett olika metoder för att på bästa sätt reglera vattennivån för att säkra en så stabil funktion som möjligt, utan att slita för mycket på mekaniken, och så att maximalt med energi utvinns ur verket.

Examensarbetet ”Vattennivåreglering i Avesta Lillfors” utfördes i samarbete med Fortum Generation AB på högskoleingenjörsprogrammet för elektroteknik på Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH i Handen.

Yohanna Karnik Macaya, född 1986 och uppvuxen i Järfälla utanför Stockholm, arbetade inom musikbranschen innan hon läste till högskoleingenjör. Nu är hon produktionsingenjör vid Physical Operations and Trading, Fortums driftcentral i Hjorthagen, varifrån alla Fortums svenska vattenkraftverk styrs.

Wimanska priset delas ut vid Polhemsfesten i Winterviken i Stockholm 17 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut årets Polhemspris.

Högskoleingenjörsutbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre år och är en yrkesexamen på grundnivå. Som högskoleingenjör arbetar man med olika former av tekniskt utvecklings- och konstruktionsarbete, ofta i nära samarbete med civilingenjörer och andra yrkesgrupper.

För mer information:
Yohanna Karnik Macaya 070-571 72 81
Josefin Utas, sekreterare i Wimanska priskommittén, 070-945 80 53
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08 

Nedladdningsbar bild:Yohanna Karnik Macaya
 

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.