Pressmeddelande - 2017-09-29

Levipriset till lektor på Linnéuniversitetet

Årets Levipris, Sveriges Ingenjörers arbetsmiljöpris, går till Cecilia Österman vid Linnéuniversitetet. Hon får 50 000 kronor för sina sätt att utveckla arbetsmiljöutbildningen för ingenjörsstudenter.

Levipristagare 2017 Cecilia Österman
Foto: Fredrik Davidsson 

Cecilia Österman, universitetslektor i sjöfartsvetenskap på Sjöfartshögskolan, vid Linnéuniversitet, är djupt engagerad som lärare för blivande ingenjörer i arbetsmiljöfrågor. Hon har förtjänstfullt utvecklat, undervisat och drivit kurser vid sin högskola samt vid KTH och Chalmers.

 ”Cecilia Österman står för nytänkande i sin pedagogik och finner alltid kreativa lösningar för att skapa intresse för ämnet arbetsmiljö bland teknologer och yrkesverksamma ingenjörer. Få personer har samma spets och bredd i sina ämneskunskaper. Cecilias förmåga att vara verksam på fältet i kombination med en iver att lära är en oerhörd styrka för att sprida kunskaper och entusiasmera ingenjörer att fördjupa sin kunskap inom ämnet arbetsmiljö”. Så lyder juryns motivering.

Levipriset instiftades 2004 och är uppkallat efter den svenska stressforskningens fader, professor emeritus Lennart Levi. Priset delas ut av Sveriges Ingenjörer och syftar till att stimulera och utveckla utbildning om arbetsmiljö vid tekniska högskolor och universitet.

Årets Levipris utdelas av Sveriges Ingenjörer den 15 oktober vid förbundets styrelsemöte.

 För mer information:
Magnus Skagerfält, sekreterare Levipriskommittén, 070-202 77 90
Alexander Orlinge, pressekreterare, 08-613 8243
Cecilia Österman, cecilia@soteria.se, 0707482707

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.