Pressmeddelande 2012-11-28 - 2012-11-28

Låg arbetslöshet för ingenjörer

Arbetslösheten för ingenjörer ligger kvar på en låg nivå; 0,8 procent. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste siffror.

– För våra medlemmar har arbetslösheten i stort sett varit oförändrad det senaste dryga året, säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer,

I oktober fick 0,8 procent av medlemmarna i Sveriges Ingenjörer arbetslöshetsersättning från AEA (Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa), En lika stor andel befann sig i ett arbetsmarknadsprogram eller hade en anställning med någon form av stöd. Det stora flertalet av dessa befann sig i jobb- och utvecklingsgarantin eller i nystartjobb. Andelarna var nära nog desamma för både civil- och högskoleingenjörer. 

– Dock kan de varsel som lagts i höst komma att sätta avtryck i siffrorna den kommande våren. Det gäller särskilt om varslen ligger kvar på samma nivåer som nu i oktober. Men än är det för tidigt att säga något om utvecklingen, säger Olle Dahlberg.

Efter finanskrisen 2008 steg andelen med a-kassa till 1,5 procent under 2009, och andelen i program/anställning till 0,7 procent. Men redan vid mitten av 2010 började arbetslösheten åter vända ned mot de nivåer vi ser idag. 

För mer information:

Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare, 08-613 81 09, 070-653 81 09

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.