Pressmeddelande - 2015-10-13

Innovationskraften ökar i svenska företag

Allt fler svenska företag har tydliga mål för innovation. Dessa har också en positiv ekonomisk utveckling. Det gäller särskilt kemi- och skogsindustriföretag. Det framgår av Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

– Vår bedömning är att innovationskraften i företagen har ökat, säger Staffan Bjurulf, näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer.  

Sveriges Ingenjörer har frågat sina lokala representanter på 678 industri- och tjänsteföretag, främst inom exportindustrin. Den samlade bedömningen är att den ekonomiska situationen är tillfredställande eller god, 83 procent. Andelen som bedömer den som god har ökat till 40 procent, från 37 procent för ett halvår sedan.

Företagens innovationsarbete redovisas också. På frågan ”Finns det tydliga mål i företaget gällande innovation?” svarade 66 procent ja, tio procentenheter fler än förra hösten.

– Det finns en tydlig koppling mellan att fler anställda jobbar med innovation och den positiva utvecklingen i företagen. De branscher som har den bästa ekonomiska utvecklingen ligger också högst när det gäller att sätta mål för innovation, säger Staffan Bjurulf.

Tydligast är det bland kemi- och skogsindustriföretagen där 79 respektive 83 procent har tydliga mål för innovation. Där bedöms den ekonomiska situationen vara tillfredsställande eller god av 90 respektive 83 procent och att den dessutom blir bättre kommande halvår.

– Av de företag som prövar på att samarbeta med offentlig sektor inom innovationsupphandling visar det sig att hela 26 procent får fram nya produkter eller tjänster som tidigare inte funnits, säger Staffan Bjurulf.

Konjunkturrapport oktober 2015 (pdf)
Tabellbilaga, konjunkturrapport oktober 2015 (pdf)

För mer information:
Staffan Bjurulf, näringslivsexpert, 073-360 61 78
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.