Pressmeddelande - 2017-03-07

Hög kompetens får företag att välja Sverige för forskning och innovation

Tillgången på kompetens – att det finns välutbildad arbetskraft – är främsta fördelen för företag att bedriva forskning och innovation i Sverige. Samtidigt har vi bästa konjunkturläget på fem år. Det visar Sveriges Ingenjörers nya innovations- och konjunkturrapport.

– Den ekonomiska utvecklingen för landets tekniktäta företag är nu rekordstark – bästa konjunkturläget på fem år, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer har frågat sina lokala representanter på 645 företag i det svenska näringslivet. På 85 procent av företagen uppges att den ekonomiska situationen är tillfredställande eller god. Bäst går det för Svenska Teknik- och Designföretagen inom tjänstesektorn där 90 procent anger ett gott konjunkturläge. På industrisidan går Skogsindustrin bäst, 88 procent.

– Läget bedöms också bli ännu bättre kommande halvår. Bara 7 procent tror på sämre tider, framhåller Staffan Bjurulf.

Rapporten visar även varför företag väljer att bedriva forskning och innovation (FoI) i Sverige. 

– Fördelarna är främst den höga kompetensen, förmågan till förnyelse och vanan vid att samarbeta, säger Staffan Bjurulf.

Företagens ranking av faktorer för FoI i Sverige
1. Kompetensen
(82 %) – att det finns välutbildad arbetskraft.
2. Samarbeten (53 %) – närvaron av etablerade nätverk och samverkanskultur, vana vid samarbete över gränser och i team.
3. Ekonomiska faktorer (35 %) – möjligheter till finansiering samt kostnadseffektivitet i verksamheten.
4. Nationella motiv (27 %) – vilja att gynna svenskt näringsliv och samhälle.

– Samtidigt uppger 37 procent att det största hindret är svårigheter att rekrytera den kompetenta arbetskraft som finns. Konkurrensen är alltså hård, kommenterar Staffan Bjurulf.

För mer information:
Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert, 073-360 61 70
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.