Pressmeddelande - 2013-10-29

Bristande ingenjörsutbildningar sätter unga i klistret

– Det är oroande att nästan en tredjedel av landets teknik- och ingenjörsutbildningar brister i kvalitet. Samtidigt brister själva utvärderingen och måste kompletteras på väsentliga punkter. Det säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, i en kommentar till Universitetskanslerämbetets utvärdering.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har stått fast vid att systemet för utvärderingen fungerar bra, men det finns skäl att ifrågasätta i vilken utsträckning kvaliteten i breda yrkesexamina låter sig bedömas primärt utifrån ett urval av examensarbeten. 

– Det är i bedömningen av yrkesmässigheten vi ser de största bristerna i utvärderingen. Detta om något är det egentliga resultatet av ingenjörsutbildningen, och det måste självfallet utgöra en minst lika viktig del av granskningen som examensarbetena, säger Peter Larsson. 

Sveriges Ingenjörer vill därför att systemet kompletteras i två väsentliga avseenden: 

  • Lärosätets samverkan med det näringsliv för vilken utbildningen är avsedd måste granskas.
  • Lärosätet ska också kunna visa att och på vilket sätt alumner följs upp, och redogöra för hur deras erfarenheter tas tillvara för den ständiga utvecklingen av utbildningarna. 

Sveriges Ingenjörer ser redan idag hur tekniska högskolor kryddar sitt utbud med generella examina inom teknik, på både grund- och avancerad nivå. De presenteras som likvärdiga alternativ till ingenjörsutbildningarna, eller vävs in i dem på ett sätt som aldrig varit avsikten. Den tydlighet i systemet som anpassningen till Bologna-modellen var ägnad att uppnå har därmed förfelats och istället har nya oklarheter uppstått.

– Vi ser nu följderna av detta i utvärderingarnas resultat för generella examina, som många gånger inte lever upp till kraven på vetenskaplighet, säger Peter Larsson. 

Det som nu behövs är att det bringas ordning och reda i de olika examina på lärosätena, och att skillnaderna mellan dem respekteras och tydliggörs.

– I annat fall riskerar många förhoppningsfulla ungdomar att hamna i klistret, säger Peter Larsson.

För mer information:

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, 070-339 02 52
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.