Pressmeddelande - 2017-05-08

Beslut fattat – avtalet moderniseras

Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har i dag beslutat om en tilläggsbilaga som innebär en markant modernisering av förbundsdirektör Richard Malmborgs avtal.

- Vi kan ännu inte gå in på några detaljer gällande överenskommelsen eftersom inget juridiskt bindande dokument ännu är upprättat, men på en övergripande nivå handlar det om att det uppmärksammade 48 månader långa avgångsvederlaget inte längre kommer att gälla, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Vid första presidiemötet varje år är det policy att förbundsdirektören redogör för sitt avtal. Så skedde även i år.

- Utifrån denna redogörelse ansåg vi att villkoren inte ligger i linje med det moderna, framåtriktade förbund vi vill leda. Avtalet är helt enkelt otidsenligt, säger Joachim Pettersson, förste vice ordförande.

På styrelsens initiativ togs redan i februari extern juridisk expertis in för att göra en genomlysning av avtalet och se över möjligheter till förändringar.

- Resultatet drogs sedan av juristen för förbundsstyrelsen den 3 april. Då tiden för att diskutera denna fråga inte räckte till beslöt vi redan vid sittande möte att kalla till ett extra möte den 8 maj, säger Monica Normark, andre vice ordförande.

Dagens diskussioner har för det första resulterat i att styrelsen beslutat att uttala sitt fortsatta stöd för Richard Malmborg som förbundsdirektör. För det andra har styrelsen beslutat att ge accept till den tilläggsbilaga till avtalet som förbundsordföranden förhandlat fram med förbundsdirektören.

En annan förändring är att den fria representation i och utanför hemmet som också varit inskrivet i avtalet men aldrig nyttjats kommer att utgå.

- Jurister är redan inkopplade och vår uttalade ambition är att det arbetet ska vara färdigt före maj månads utgång, säger Ulrika Lindstrand.

Förtydligande: Både i Arbetets första publicering den 5 maj och i ett TT-telegram som gick ut senare samma dag står det att förbundsdirektören har rätt till fritt valda tjänster i hemmet. Detta är felaktigt. Den delen av avtalet förhandlades bort redan 2003.

För mer information:
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande, 070-850 88 72
Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.