Pressmeddelande - 2017-02-22

Vi, Almega och Unionen överens om flexpension i tjänsteföretag

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu undanröjd.

– Det innebär att vi gemensamt lyckats lösa en svår konfliktfråga som under lång tid sett svårlöslig ut. Genom överenskommelsen kommer det bli enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna anpassas till ny teknik och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid neddragning. Vi kommer nu kunna rikta blicken framåt och fortsätta arbetet med att utveckla framtidens avtal. Just att utveckla kollektivavtalen är något våra medlemsföretag har högt upp på önskelistan, säger Anna-Karin Hatt, vd Almega.

– Äntligen! Nu har även medlemmarna inom Almega flexpension. Det är ett bra avtal för både anställda och arbetsgivare. Detta hade aldrig gått utan den kraft som Unionens medlemmar och förtroendevalda har visat tillsammans för att få flexpension till alla medlemmar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

– Den stora vinsten är att pensionsvillkoren för våra ingenjörer i tjänsteföretagen nu förbättras genom förstärkta avsättningar och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv. Samtidigt har många andra frågor för både fack och arbetsgivare besvarats och lösts. Förhandlingarna som har pågått mellan parterna sedan i höstas har lett fram till en lösning som alla står bakom, säger Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande. 

Bakgrund
Under våren 2016 varslade Unionen och Sveriges Ingenjörer om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension. Lösningen finns redan på andra delar av den privata arbetsmarknaden och vi har idag enats om en modell för flexpension i tjänsteföretag. Konflikten bröt aldrig ut i och med att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Därmed slöts avtal utan flexpension i avtalsrörelsen 2016. Oenigheten kvarstod dock och under hösten och vintern har parterna arbetat intensivt och förhandlat fram en överenskommelse för att lösa frågan. 

Överenskommelsens delar

  • Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
  • Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
  • Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
  • Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
  • Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
  • Förändrade regler om anställningsformer
  • Förändrade regler om beredskap
  • Ny förhandlingsordning vid rättstvister 

Presskontakt:
Sveriges Ingenjörer – Lasse Årling, 070-329 80 08
Unionen – Jennie Zetterström, 0709-18 81 98
Almega – Ingrid Hedenvind Brask, 070-400 35 09

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.