- 2018-04-16

Vårbudgeten: En stark ekonomisk situation och brist på teknisk kompetens för innovation

En tredjedel av svenska företag får idag inte tag i rätt teknisk kompetens. I ett läge där konjunkturen är stark och arbetsmarknaden är i snabb förändring är det därför förvånansvärt att regeringen inte lägger större fokus på kompetensutveckling i vårbudgeten. Vi på Sveriges Ingenjörer har några förslag på hur regeringen redan nu kan tänka om.

Det är positivt att regeringen vill ge fler möjligheten till utbildning. Den stora utmaningen som rör ingenjörsutbildningarna är dock inte att platserna är för få - det är att så få tar sig igenom utbildningen. Mer kraft behöver läggas på att få ut studenterna, för när hälften av gymnasieeleverna på teknikprogrammet inte når upp till mer än E i matematik kommer vi inte få de världsledande ingenjörer vårt land behöver. Satsa därför på rejäla förkunskaper i grundskola och gymnasium.

För att fler sedan ska välja ingenjörsyrket behöver det var lönsamt att utbilda sig. Att skaffa sig en grundutbildning och att bygga på kompetensen som yrkesverksam ska synas i lönekuvertet. Därför vill vi se en budget med lägre marginalskatter, exempelvis genom en höjd brytpunkt för statlig skatt. Dessutom bör värnskatten tas bort.

Utbildning är förutsättningen – och utbildning tar tid. Det finns redan nu många som har kort startsträcka för att lösa företagens utmaningar. Vi skulle idag kunna tillföra över 8 000 utrikesfödda ingenjörer till arbetskraften i Sverige som inget annat vill än att få arbeta med det de valt att utbilda sig till. Regeringen har tillfört 60 miljoner för kvalitetshöjande insatser för SFI. Delar av dessa medel bör satsas på att hjälpa en utländsk ingenjör in på arbetsmarknaden genom SFX. På så sätt ökar vi antalet erfarna, arbetsföra ingenjörer som kan bidra till Sveriges utveckling.

Dessutom är det vällovligt att regeringen satsar på de som står långt från arbetsmarknaden.Men fokus behöver läggas på att det fortsätter finnas en arbetsmarknad. Det är ingenjörerna och deras innovationer som driver Sveriges export. Investera i de redan anställda ingenjörerna som utvecklar både processer och produkter. Ge högskolorna ett större utrymme att ta fram kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

Slutligen bör det kosta mindre för företagen att investera i sitt humankapital och ge fler yrkesverksamma möjligheten att kompetensutvecklas inom ramen för sin anställning. Låt företagens tekniska kompetensutveckling för de anställda redovisas som investeringar i forskning och utveckling och därmed kunna skrivas av. Denna investering i kompetensutveckling bör även berättiga till ett skatteavdrag.

Det är så vi uppmuntrar fler att öka sin tekniska kompetens. Det är så vi framtidssäkrar ett innovativt Sverige.

Ulrika Lindstrand
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.