- 2017-10-30

Tydligare avtal ger bättre möjlighet att förbättra arbetsmiljön

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen tecknat ett nytt samverkansavtal, Avtal om Samverkan och arbetsmiljö, inom kommun- och landstingssektorn. Avtalet har bland annat tagits fram mot bakgrund av de ökande sjukskrivningarna och behoven av att förbättra arbetsmiljön.

Det nya samverkansavtalet, även kallat SAM 17, har förenklats och förtydligats och givits en bättre struktur.

– Det är glädjande att vi nu tar ett stort steg vidare i att åstadkomma en god arbetsmiljö inom kommun, landsting och regioner. Vi tror att avtalet bland annat ökar möjligheterna att minska sjukskrivningarna. Vi ska nu jobba på att genomföra avtalet på ett bra sätt lokalt, säger Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

– Det nya avtalet visar parternas gemensamma ansträngning att få detta på plats och vi kommer att arbeta vidare med att få en bra implementering lokalt, säger Ove Rang.

I avtalet har kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö gjorts tydligare, bland annat genom att det arbete som bedrivs mellan parterna inom Suntarbetsliv har lyfts fram.

Politikernas arbetsgivaransvar avseende arbetsmiljö och hälsa har betonats i det nya avtalet liksom att medarbetare ska ges goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete.

Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.

Här hittar du alla avtalstexter

För mer information:
Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor, 070-960 32 89
Johnny Cvetkovski, avtalsansvarig ombudsman, johnny.cvetkovski@sverigesingenjorer.se

 

 

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.