- 2018-03-09

"Trumps tullar väcker oro"

Svensk innovationskraft och tillväxt bygger på sund och öppen handel - inte tullar och protektionism. Osunda handelshinder likt USA:s nya importtullar på stål och aluminium riktar ett onödigt slag mot världshandeln, menar förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Under torsdagen (8/3) signerade den amerikanska presidenten beslutet att införa 25 procent tull  och 10 procent på aluminum. Något som sände handelspolitiska svallvågor runt om i världen och som även kan påverka ingenjörer i Sverige.   

- Trumps tullar är verkligen inte bra.  Många ingenjörer som, liksom jag själv, arbetar i konkurrensutsatta och handelsberoende verksamheter blir djupt oroade av konsekvenserna som detta och andra handelshinder kan leda till. Protektonism föder problem. Svensk innovationskraft ger oss stora exportmöjligheter och skapar tillväxt. Men utan ett sunt och öppet handelsklimat i världen riskeras det att spolieras, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.  

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Ulrika Lindstrand

Än så länge är det oklart om eller hur svenska företag påverkas av USA:s nya tullar. Svensk järrn- och stålexport uppgår enligt siffror från SCB till ca 60 miljarder. Runt 3 000 ngenjörer jobbar inom svensk järn- och stålindustri samt alumuniumindustrin. Därtill kommer även en rad andra exportprodukter och grenar med direkt eller indirekt koppling till de aktuella delarna. Räknat till årligt handelsvärde var USA 2017 det fjärde största exportlandet för Sverige, enligt SCB.
De amerikanska tullarna har föranlett EU att avisera motåtgärder i form av motsvarande tullar på bl.a. amerikanska livsmedelsvaror.

-  Det är viktigt att man på EU-nivå och från den svenska regeringen jobbar aktivt för att hantera situationen. Det måste ske på ett sätt som säkrar långsiktigt bra förutsättningar för svensk export och internationell handel. Samtal och samförstånd är att alltid att föredra. Ett eskalerande handelskrig vore ett mardrömsscenario för Sverige, världen och för oss ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand.

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.