- 2017-10-26

Ledamöterna till Teknologrådet 2018 är nu valda

2018 års teknologråd är nu valda. Under Sveriges Ingenjörers fullmäktige väljs två teknologer till förbundsstyrelsen. De blir då automatiskt teknologrådets ordförande och vice ordförande. Tillsammans med ledamöterna bildar dessa 16 personer Sveriges Ingenjörers teknologråd. Detta innebär att det kan komma att bli justeringar i sammansättningen.

De här representerar dig som studentmedlem under 2018!

Valda ledamöter

Linus Bruno Lejdfelt, Chalmers
Konrad Rundqvist, Luleå tekniska universitet
Matilda Alfredsson, Chalmers
Oscar Forsberg, Luleå tekniska universitet
Zackarias Söderlund, Lunds tekniska högskola
Ahmed Issa, Högskolan i Halmstad
Natali Ljunggren, Lunds tekniska högskola
Jonas Dahlgren, Luleå tekniska universitet
Elvira Jansson, Mälardalens högskola
Alex Diaz, KTH
Emma Månsson, Lunds tekniska högskola
Elvira Carstedt, Umeå universitet
Mattis Bark, Linköpings universitet
Tobias Åresten, Linköpings universitet 

Valda reserver

Gustav Ogesten, KTH
Mattias Johansson, KTH
Henri Mellin, Mälardalens högskola
Adrian Lundell, Chalmers
Daniel Ghazarian, KTH
Sarah Lindblom, Lunds tekniska högskola
Pedram Shirinbolaghi, Högskolan i Borås 

De valda ledamöterna tillträder 1 januari 2018.

Du som är studentmedlem i Sveriges Ingenjörer och vill kandidera till teknolorådet i nästa val kan redan nu lägga september 2018 på minnet.

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.