Med anledning av förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket - 2018-04-09

Sveriges Ingenjörer begär förhandling om villkor vid omlokaliseringar

Verksamhetsförändringar av större eller mindre karaktär, till exempel omlokalisering av myndigheter, måste hanteras på ett sätt som tar omhand de konsekvenser detta får för medarbetarna. Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, Seko och OFR/S,P,O påkallar förhandling för att diskutera de förutsättningar och villkor som ska gälla vid omlokalisering.

– Då det uppstått en rad problem i tillämpningen av omställningsavtalet i samband med omlokaliseringar har vi fattat beslut om att påkalla förhandling, kommenterar Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

För att underlätta omlokaliseringens konsekvenser, såväl för medarbetarna som för verksamheten, är det angeläget att finna ändamålsenliga lösningar för de medarbetare som är berörda.

–Detta är typisk sett en mycket viktig facklig fråga, det kan inte nog understrykas hur angeläget det är att förbundet står upp för sina medlemmar, menar Jerker Ambjörn, avtalsansvaring ombudsman statlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Läs Saco-S pressmeddelande här.

Mer information om villkor vid myndighetsflytt
Den 15 november 2017 slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om inget annat anges i anställningsavtalet.
Läs mer här.

För mer information, kontakta:
Jerker Ambjörn, avtalsansvarig ombudsman offentliga sektor Sveriges Ingenjörer
070- 869 14 24
jerker.ambjorn@sverigesingenjorer.se

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.