- 2016-06-10

Strejkrätt för flexpension drivs vidare i AD

Sveriges Ingenjörer driver frågan om rätten att strejka för flexpension vidare i Arbetsdomstolen, AD. Idag har Sveriges Ingenjörer och Unionen lämnat in ett gemensamt yttrande till AD där man begär att få en fullständig prövning av fredspliktsfrågan och rätten att strejka om så behövs rörande flexpensionskravet.

Det beslut som AD fattade i april var preliminärt och dessutom var domstolen oenig i sin bedömning.

– Våra krav på flexpension kvarstår alltjämt. Flexpension är mycket viktig och bidrar i hög grad till ett hållbart arbetsliv då allt fler behöver jobba allt längre upp i åldrarna, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.

– Det är också en rättvisefråga för våra medlemmar. Flexpensionssystemet finns sedan flera år på större delen av arbetsmarknaden, men Almega har hittills vägrat införa det för sina tjänsteföretag.

Frågan om ITP-avtalet utgör hinder för att träffa framtida branschvisa överenskommelser om flexpensionsavsättningar är en principiellt viktig fråga. Därför är det viktigt att få den avgjord i en slutlig och komplett prövning.

– Vi vill också få PTK:s och Svenskt Näringslivs syn på hur ITP-avtalet ska tolkas, vilket det nu skapas tillfälle till, säger Sveriges Ingenjörers chefsjurist Heléne Robson.

Läs även artikel på ingenjoren.se 

Läs mer om flexpension    

Senaste nyheterna

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.