Nytt statligt avtal - 2017-10-04

Stor satsning på ett hållbart arbetsliv

Ingenjörer i statlig sektor har fått ett nytt tillsvidareavtal. En av huvudpunkterna är att parterna väsentligen ska öka sina insatser för ett hållbart arbetsliv.

Avtalet har förhandlats fram för en rad akademikerförbund av Saco-S som sluter avtal med Arbetsgivarverket.

– Vi är nöjda med att Arbetsgivarverket tar steget att förbättra arbetslivet med oss. Ett hållbart arbetsliv förutsätter att parterna jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål: att våra medlemmar ska klara ett långt arbetsliv, säger Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv:

• rehabilitering av långtidssjukskrivna
• förebyggande insatser mot ohälsa
• friskvårdsinsatser
• karriär- och kompetensfrågor

Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.

En annan viktig fråga för Sveriges Ingenjör har varit kravet på att kartlägga antal och andel visstidsanställningar, inte minst på de högre lärosätena. Överenskommelsen innebär att Arbetsgivarverket återkommande ska samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.

I ljuset av regeringens planer om omlokalisering av flera myndigheter, med förmodad ökad pendlingstid för många ingenjörer, har det varit angeläget för Sveriges Ingenjörer att diskutera hur restiden förhåller sig till arbetstiden. Restiden lyfts nu in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid, vilket är en öppning för att framöver reglera frågan i avtal.

Förutom detta har parterna enats om bättre pensionsvillkor under föräldraledighet. Framöver ska alla tjäna in pension fullt ut under all föräldraledighet. Tidigare har bara anställda födda 1988 eller senare tjänat in pension på detta sätt. Äldre arbetstagare har haft en begränsning på 18 månader för en del av intjänandet.

För mer information:
Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor, 08-613 82 49

Läs mer om avtalen 2017

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.