- 2015-11-20

Prispengarna från Polhemspriset skänks till UNHCR

Under festliga former mottog Mårten Skogö och John Elvesjö Polhemspriset för sin innovation Tobii EyeTracker, som bland annat hjälper funktionshindrade att kunna styra datorer med hjälp av ögonrörelser.

Mårten Skogö och John Elvesjö valde överraskande att skänka prissumman på 250000 kr till den svenska delen av FN:s flyktingorgan, Sverige UNHCR med orden: I vårt arbete ställs vi ofta inför svåra beslut, det här beslutet var däremot lätt att fatta.

Priset delades ut av Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, som avspänt och inlevelsefullt betonade vikten av innovation och ingenjörskonst.

Festen hölls på anrik innovationsmark, nämligen på Alfred Nobels gamla sprängmedelsfabrik Winterviken. Utöver Polhemspriset delades även pris ut i flera andra kategorier.

Vinnarna av Teknik-SM blev laget Teem Clueless från KTH med  Daniel Sjöholm, Dennis Alp och Emil Wärnberg.

Wimanska priset för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen tilldelades Yohanna Karnik Macaya för sitt examensarbete om vattennivåreglering i Avesta Lillfors. Examensarbetet utfördes i samarbete med Fortum Generation AB på högskoleingenjörsprogrammet för elektroteknik på Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH i Handen.

Lilla Polhemspriset för bästa examensarbete på civilingenjörsutbildningen tilldelades Fredrik Brosser och Emil Milh från Chalmers, som har utvärderat en typ av elektroniska kretsar som används allt mer i satelliter, närmare bestämt så kallade FPGA (Field Programmable Gate Array).

Ett stort tack till vinnarna, till polhemsrådet och dess ordförande Bengt Westerberg, till Förbundets presidium, till Sirqus Alfon som stod för högklassig underhållning och inte minst konferencieren, Jonna Lahdensuo, från Sveriges Ingenjörer.

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.