- 2016-03-09

Idélandet besöker Örebro

Idélandet Sverige är en satsning som uppmärksammar ingenjörers kreativitet och regionala möjligheter. Nyckelord: innovation, entreprenörskap, hållbarhet, regional utveckling, vetenskap, teknik, ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer vill diskutera innovation och ingenjörers nytta för samhället. Vi gör det ur ett regionalt perspektiv genom att samarbeta med aktörer i närområdet och i Örebro fokuserar vi på två områden: Livsmedel och kollektivtrafik.

Under två dagar, 3-4 mars, samlades ett tjugotal ingenjörer och teknologer i Örebro för att i en idéverkstad vi kallar tänktank söka kreativa lösningar på regionala utmaningar. De delades in i mindre grupper, varav tre kommer presentera sina innovationer den 10 mars på Conventum i Örebro. I samband med detta kommer även regionala beslutsfattare från näringsliv, akademi och politik att diskutera ingenjörernas lösningar. Det blir även en bredare diskussion om regionala utmaningar i relation till innovation och ingenjörer.

Läs mer om idélandet här.

Ny topptrio i ingenjörernas förbundsstyrelse

2018-11-20

Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand valdes enhälligt om vid förbundets fullmäktigemöte på tisdagen. Samtidigt utsågs Per Norlander från Linköping och Sara Magnusson från Stockholm till ny 1:e respektive 2:e vice förbundsordförande.

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser

2018-11-08

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Innovatörsduo bakom talldiesel belönas med Polhemspriset

2018-11-07

Från restprodukt i skogsindustrin till klimatsmart biobränsle. Lars Stigsson och Valeri Naydenov får årets Polhemspris av Sveriges Ingenjörer för sin unika innovation för framställning av talldiesel som ger kraftigt minskad klimatpåverkan.

Korttidsarbete hjälper industrin

2018-10-26

DEBATT. Nyligen lämnade utredningen ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete sitt delbetänkande till finansdepartementet. Vår uppmaning till nästa regering är tydlig: Lyssna på utredaren och lyssna på parterna inom industrin, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius tillsammns med andra partsföreträdare inom industrin, på Di Debatt.

Gävle-ingenjör får pris för hållbar snöröjning

2018-10-24

28-åriga Lisa Johansson får Wimanska priset på 50 000 kronor av Sveriges Ingenjörer för bästa examensarbete på högskoleingenjörsutbildningen. Hon har analyserat miljöpåverkan vid deponering av upplogad snö och kartlagt lämpliga platser i Gävle för nya snöhögar.